CCS: van bibliotheek tot kinderopvang ofwel crèche

Ik schrok me een aap toen ik een advertentie in de krant zag: ‘ Inschrijving voor Peuterschool “ De Onderdreumertjes” van het CCS.’ Quo vadis CCS?
CCS, de enige Openbare bibliotheek van Suriname die de samenleving o.a. informatie moet voorzien en studieruimte biedt aan leerlingen en studenten wordt nu een crèche! Dit is de bekende druppel die teveel is. Hiervoor moet de Surinaamse samenleving in geweer komen. Dit alles is het gevolg van een leiding aldaar die op z’n zachtst gezegd geen kaas gegeten heeft van het nut van bibliotheekwezen in het algemeen en een openbare bibliotheek in het bijzonder. Ik hoop dat het de lezer is opgevallen dat de bibliotheek van CCS systematisch wordt weggedrukt door andere activiteiten die niets van doen hebben met de bibliotheek.
–Alle kleine ruimten worden verhuurt voor particulieren
–Er is een boetiek in de gehoorzaal
–Een soephuis, want als je op de H.A.E. Aronstraat rijdt even voorbij de Letitia Vriesdelaan wordt je aandacht getrokken door een groot billboard: “ Heerlijke Gritbanasoep” hierbinnen verkrijgbaar of “ Health Food”
–De bibliotheek die langere tijden open moet zijn, vooral na schooltijd wordt om 3u gesloten.
De bibliotheek van het CCS is verworden tot een mall. Ik moet er niet aandenken dat de bovenverdieping, de voormalige studieruimte, waar ik twee weken geleden zat te jureren bij de voorleeskampioenschappen van Stichting Projecten, gebruikt zal worden voor de beoogde crèche.
In dit kader vraag ik de overheid in actie te komen, ik denk hierbij aan de Ministeries van OW&C en Sociale Zaken. Het ministerie van Sociale Zaken, inzake de op te zetten crèche, wie heeft er vergunning voor gegeven, is er voldaan aan de standaarden, wat ik niet denk, want in een bibliotheek kan er geen crèche komen.
Om kort te gaan, er moet een mindshift komen m.b.t. bibliotheekwezen. Bibliotheekwezen is een wetenschap, en doemdenkers moeten niet proberen zaken uit te halen met bibliotheken dat het daglicht schuwen. Bibliotheekwetenschap is meer dan boeken regelen. Suriname is over het algemeen een uniek zijn in het torpederen van een universele wetenschap: Library Science

V. Sedney
Bibliothecaris

  1. bibliotheek 7
  2. ccs 5
  3. creche 4
  4. komen 4
  5. bibliotheekwezen 3