1. vorige
  2. volgende

Toename alcohol en drugsmisbruik in Suriname

Het PCS organiseert drie dagen lang een mini-info beurs op haar afdeling poliklinische verslavingszorg. Dit niet alleen in verband met het 120 jarig bestaan van het PCS maar ook vanwege het feit dat de afdeling poliklinische verslavingszorg, voorheen bekend onder de naam BAD, 1 jaar bestaat. De info beurs is bedoeld om informatie en voorlichting te verschaffen omtrent alcohol, tabak en drugsverslaving. Leerlingen en leerkrachten van LTS waren speciaal uitgenodigd voor de beurs omdat gebleken is dat deze groep jongeren qua leeftijd en gender gevoeliger zijn om over te halen tot het gebruik van verslavende middelen. Uit cijfermateriaal van de afdeling verslavingszorg, daterend van 2 jaar terug, is gebleken dat de alcohol en drugs verslaving in Suriname sinds 2010 aan het toenemen is. De directe oorzaak hiervan is niet bekend. Ook in het binnenland van Suriname is een stijging te constateren. Wel is bekend dat vooral jongeren overgaan tot het gebruik en misbruik van softdrugs zoals alcohol en hard drugs zoals XTC, tijdens georganiseerde evenementen met een party karakter en ook in discotheken en dansclubs. Vaak vinden ook jongeren beneden de 18 jaar toegang tot dergelijke gelegenheden omdat de controle op leeftijd niet streng gehanteerd wordt. Ook het toegenomen positieve beeld van met name marihuana in de wereld, als zou het niet zo gevaarlijk zijn en vele voordelen hebben, heeft kennelijk bijgedragen aan een toename in het gebruik hiervan. Jongeren worden er ook mee geconfronteerd in hedendaagse muziek en videoclips en denken dat het wel stoer lijkt om uit te proberen. Het blijkt dat kinderen zo jong als 10 jaar onder counseling hebben gestaan voor drugsmisbruik. Dit geeft een counselor op de afdeling verslavingszorg aan die al 14 jaar verslaafden begeleid. Hij geeft aan dat hij fel tegen het legaliseren van marihuana is omdat de zogenaamde voordelen volgens hem niet opwegen tegen de negatieve gevolgen van verslaving aan ten gevolge van de THC stof in deze plant. Het is gebleken dat de afgelopen jaren groeitechnieken worden toegepast op deze plant om het THC gehalte in de plant te verhogen. Het gevolg is dat het effect van de stof op de mens ook veel sterker is. Binnenkort beschikt PCS over nieuwe cijfers over Alcohol en drugs gebruik in Suriname. Momenteel wordt er door het PCS namelijk een enquete uitgevoerd onder duizenden respondenten waarbij dit gemeten zal worden. De oorzaken die ertoe leiden dat mensen verslavende middelen gaan gebruiken lopen uiteen van genetische tot omgevings- factoren alsook beschikbaarheid van de middelen en gebrek aan doelmatige wetgeving.
  1. jaar 5
  2. pcs 4
  3. afdeling 4
  4. verslavingszorg 4
  5. alcohol 4