1. vorige
  2. volgende

Nickerie telt nu vier locaties prey skoro


Met de officiële opening van Prey Skoro op de Sint Alfonsusschool in Nickerie, telt dit district nu vier locaties van Prey Skoro. Naast de Sint Alfonsus (RKBO), beschikken ook de basisscholen Spangenberg (EBGS), OS1 en OS3 Wageningen (MinOCW) over Prey Skoro.

In januari 2015 startte Saga Interproject met de voorbereiding en de opzet van deze vier Prey Skoro locaties. Op 27 april werd voor het eerst de deuren geopend voor ouders en hun kinderen. Gisteren werd de officiële opening op de Sint Alfonsus gevierd.

Voor de opzet van Prey Skoro in Nickerie was een startinvestering nodig. Het Maagdenhuis (48%), Zonnige Jeugd (7%), Staatsolie Foundation (13%) en Saga Interproject (32%) hebben een financiële bijdrage geleverd, wordt in een persbericht gemeld.

Samen met schoolleiders, leerkrachten, Onderwijsinspectie en de afdeling Bureau Lager Onderwijs is hard gewerkt aan de opzet van de scholen. Saga Interproject kreeg ook ondersteuning van de dienst Regionale Ontwikkeling, Groenvoorziening en Openbare Werken. Zij stonden klaar om mee te denken en te helpen. De wijze waarop de mensen van Nickerie samenwerken om iets goeds voor hun gemeenschap voor elkaar te krijgen, is opmerkelijk.

Het beheer en de exploitatie van Prey Skoro vallen onder de verantwoordelijkheid van Saga Interproject. Zij zorgt voor de kwaliteit en het inhoudelijk programma voor de ouders en kinderen, alsook de training en coaching van de leerkrachten.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt twee leerkrachten per school ter beschikking. Deze leerkrachten worden door Saga Interproject gecoached en getraind in het voorschoolprogramma Basic Learning4kids (BL4k).

Dit ontwikkelingsgericht programma is in Suriname ontwikkeld. De ouders leveren een maandelijkse ouderbijdrage van 50 srd voor het uitvoeren van het inhoudelijk programma en het draaiende houden van de scholen.

Jaarlijks onderzoek toont aan dat kinderen die op Prey Skoro hebben gezeten een zeer goede start hebben op de basisschool en ook de jaren erna veel voordeel hebben van de ‘spelenderwijs leren’ aanpak van Basic Learning4kids. Hierdoor profiteren natuurlijk vooral de kinderen, maar ook voor de ouders en de basisscholen is deze ontwikkeling enorm positief te noemen.

Een Prey Skoro is een voorschool, die gekoppeld is aan een basisschool, welke de ontwikkelingskansen van kinderen bevordert en waar sprake is van een pedagogische doorlopende leerlijn. De peuters van ongeveer 2,5 tot 4 jaar gaan 5 dagen per week van 8.00-12.00 uur naar school.

Momenteel zijn er vijftien Prey Skoro’s: vijf in Paramaribo, twee in Saramacca, één in Wanica, één in Para, twee in Coronie, twee in Wageningen en twee in Nieuw Nickerie.

Prey Skoro is een samenwerking van Saga Interproject met het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs, Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

  1. prey 10
  2. skoro 9
  3. saga 6
  4. interproject 6
  5. kinderen 5