Geen belet homopartners in Surinaamse pensioenwet

PARAMARIBO, 3 jul – De voorstel voor een nationale pensioenregeling maakt geen onderscheid qua seksuele geaardheid. De formulering is zodanig dat ook homoseksuele partners in aanmerking komen voor nagelaten pensioen. Niet alle parlementariërs zijn er even blij mee.

Het meest uitgesproken is Ronnie Asabina (BEP). Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in het parlement gaf hun onomwonden uiting aan zijn weerzin. Asabina vindt het niet kunnen dat het wetsvoorstel het niet specifiek heeft over een mannelijke en een vrouwelijke levenspartner. In het wetsvoorstel is sprake van ‘levenspartners’. Asabina wil weten wat onder levenspartners verstaan moet worden. Andere parlementariërs, onder wie Ruth Wijdenbosch (Nieuw Front/NPS), vinden niet dat er gediscrimineerd mag worden.

Ook homokoppels moeten aanspraak maken op een goede pensioenregeling. Deze regeling maakt deel uit van de bijzondere wetgeving die de regering wil invoeren. Het moet een opstap zijn naar het realiseren van een sociaalzekerheidsstelsel. Volgens parlementariërs hapert er nog veel aan de pensioenregeling. Het zogenaamde samenlevingscontract tussen partners bijvoorbeeld, behoeft een steviger legale basis. Volgens het voorstel wordt volstaan met een notariële akte.

  1. pensioenregeling 3
  2. parlementariers 3
  3. asabina 3
  4. wetsvoorstel 3
  5. voorstel 2