1. vorige
  2. volgende

Column: Politieke Borrelpraat deel 264

"Zien jullie, zien jullie, zelfs de CLAD toont nu aan dat het een corrupt gedoe is, daar bij dat Ergste Beruchte Staatsbedrijf van ons.”“Welk staatsbedrijf bedoelt hij?”“Volg de hoofdletters. En wat de CLAD naar boven heeft gehaald, is maar het topje van de top van de ijsberg.”“Als er een dienst is die veel meer zelfstandigheid moet hebben, en meer macht, is dat wel de CLAD.”“Omdat politieke toppers teveel corruptie dekken, vanwege eigen voordelen, gaat dat geknoei van hoog tot laag rustig en lustig door met dat verderfelijke: ’waar je werkt, moet je je volvreten.”“En terecht zegt mijn vriend en herkozen DNA-lid Assies Toemaar, dat de zaak bij ons energiebedrijf eerst opgeruimd moet worden, voordat sprake kan zijn van een eventuele verhoging van de energieprijs.”“Gelijk heeft hij, want anders gaan al die extra inkomsten is die ‘kon-vreet-na-pot.”“Maar die Assies is ook een slimme, want hij weet dondersgoed, na zijn leerrijke tijd op OW en V, dat het opruimen van zo een in elkaar verweven nest van corruptie en vriendjespolitiek geen zes maanden zal duren, maar jaren.”“Maar dan zouden volgens zijn redenering de energieprijzen pas over een aantal jaren aangepast kunnen worden, en dat kan niet, want dan is het bedrijf redelijk failliet en er moet nu-nu daar ingegrepen worden.”“Een andere slimmerik stelt dat de EBS-tarieven niet omhoog hoeven als de staat of Staatsolie of de op te richten Energieautoriteit de stuwdam overneemt.”“Maar die slimmerik verzwijgt bewust of onbewust dat de turbines en alles daaromheen regelmatig onderhouden moeten worden, en dat kost behoorlijk wat geld, anders hebben we straks een goedkoop-is-duurkoop-geklungel aan die dam met als gevolg net zo een rommel als bij dat pompgemaal van Wageningen.”“En verder gaat er een belangrijk deel van de energie van de dam naar de goudmijn, die ook naar adem ligt te happen vanwege de lage goudprijs.”“Ze heten voorlopig ‘I Am Cold.” “Maar ze draaien door, want in die gouden tijd hebben ze hun potje opgespaard.”“Dus de dam kan echt niet alle stroom voor de samenleving leveren.”“Omdat hij daarnaast maar op gemiddeld drie van de vijf generatoren kan draaien, anders draait hij het stuwmeer binnen vier maanden leeg.”“Wat vorig jaar is gebeurd op last van de overheid, althans vanwege dat Hok-ministerie waar energie onder valt.”“O ja, toen moest er zwaar gerantsoeneerd worden en een zogenaamde extreme droogte van februari tot en met juli kreeg de schuld.”“En dat bigi-bigi journalisten en deskundigen dat sprookje hebben geslikt: extreme droogte tijdens de grote regentijd, ha, ha, wie houdt wie voor de gek?”“En die Hokclub wil onderwijs niet, te weinig draagvlak, volgens hen.”“Wat een flutargument; er vallen op Onderwijs geen ‘area’s of interest’ uit te geven en ander spul om zich te verrijken ten koste van deze samenleving.”“Gelukkig, eigenlijk zou het goed zijn als Asjwint als VeePee onderwijs blijft beheren, samen met zijn generaal Pineut. Er zijn daar goede ontwikkelingen gaande.”“Maar de Karel Doemanpartij mag NH beheren, de Celsius Beppartij RO en de STP mag BiZa nemen.”“Wie is de STP?”“De Sapoen Terugroep Partij.”“Maar De Lakin komt niet terug op Buitenlandse Zaken.”“Dat had ik niet verwacht, na zijn opvallende rol tijdens de informatiegesprekken in het perscentrum van de president.”“De Moor heeft zijn werk gedaan, de Moor kan gaan.”“Gewijzigde beleidsinzichten.”“Was het misschien een uiting van onvrede dat hij daarom niet op Zanderij aanwezig was om staatshoofd Obiah-nyang te ontvangen? Met alle respect, maar een staatshoofd heet je toch geen welkom middels een deecee en een hoofd van de luchthaven?”“Geen van die getekende overeenkomsten met die Obiah-nyang zijn de afgelopen periode niet eens in de buurt van uitvoering gekomen.”“Vind ik niet erg; ik vind die Obianyangman maar een griezel.”“Een dictator van het onvervalste Afrikaanse soort.”“Heren van alcohol, we dwalen weer eens af van ons onderwerp, namelijk de energieprijs.”“Oké, voorzitter, oké. Een andere slimmerik vindt dat de door die FEP of FOP of FUP of hoe dat haastig ding ook mag heten, voorgestelde verhoging van de governmenttake op brandstof niet moet doorgaan.”“Ja natuurlijk, dan kunnen net als bij stroom, de grote boys maar extra winsten blijven maken met een lage diesel- en benzineprijs.”“Ik vind het voorstel goed: de governmenttake wordt zodanig verhoogd, dat het komt op het niveau van voordat de internationale benzineprijs wereldwijd daalde, dus het komt op een prijs die we al gewend waren. Plus het is eenmalig en als de benzineprijs weer stijgt, wordt de take daarbinnen weer minder.”“Ja, maar in andere landen blijft de pompprijs mee dalen met de wereldmarktprijs.”“Dat klopt, maar je vergeet erbij te vertellen dat dat meestal landen betreft die de belasting op een andere manier innen, bijvoorbeeld door een fikse wegenbelasting.”“Klopt, daarom zie je bijvoorbeeld in Nederland echt niet zoveel fourwheeldrives en andere asjo-bakken rondrijden; je betaalt je blauw aan wegenbelasting.”“Kennen wij hier wegenbelasting?”“Ik dacht van niet; een of andere regering heeft uit populisme deze belasting eens afgeschaft, zogenaamd in naam van de kleine man.” “Heeft dit soort populisme niet geleid tot dat bodemloos vat dat Griekenland heet?”“Bij het verhogen van de stroomprijs moet met niet alleen kijken naar het aantal kilowattuur dat verbruikt, maar gewoon naar het aantal fasen dat je hebt. Mensen met één fase komen in een sociaal kilowatt-tarief, degenen met twee fasen, het merendeel der huishoudens, gaat wat meer moeten betalen en met drie fasen beduidend meer.” “Dan kill je het bedrijfsleven.”“Echt niet, dan moet je als bedrijf zijn ingeschreven bij de KKF en moet uit je Self Assessment blijken dat je inderdaad behoorlijk wat afdraagt, plus uit je loonbelasting dat je arbeiders in dienst hebt, dan krijg je een redelijk bedrijfstarief.”“Dan mi fasi.”“Natuurlijk, want je hebt drie fasen, maar daarmee draai je al jaren achter je huis een klein bedrijf en je bent niet bij het KKF ingeschreven en je betaalt geen SAS. Al deze dingen gaan nu boven water moeten komen.”“Inderdaad, zo kan door dit soort maatregelen een belangrijk deel van die informele sector boven water komen; zo niet, dan zullen ze het volle pond aan de stroom- en waterverhoging moeten betalen.”“Maar wat ik wel goed vond, was de opmerking dat in de voorstellen van het FEP niet is genoemd het privatiseren van staatsbedrijven, zoals Telesur, Staatsolie, de EBS en de SLM.”“Wel is toch geadviseerd dat de subsidie aan al die verlieslatende parastatale bedrijven gestopt dient te worden?”“De SLM moet zich zo snel als mogelijk met behoud van een zekere zelfstandigheid fuseren met grotere boys uit de regio, zoals de KLM deed bij de Air France.”“Die zogenoemde parastatale bedrijven zijn vaak eet-maar-raak-paradijzen voor werknemers, van laag tot hoog, en politici willen niet meewerken aan hun verzelfstandiging, omdat ze dan minder partijmensen en zaakjes daar kunnen regelen.”“Tja, toen we het ruim hadden met een één miljard dollarbedrijf, kon het nog een beetje, maar nu niet meer. We zullen over de hele linie moeten inbinden.”“Toen de goud- en olieprijs zo hoog waren, hadden velen gezegd: stop een behoorlijk deel weg in een spaarfonds, dan had men de klap van de val van de olie- en goudprijs kunnen opvangen.”“Maar nee, un meki, un sjmijt, un keba n’a moni.” “En er zijn heel wat voorstellen om de schatkist weer te vullen, maar net zoals in een artikel stond: iedereen is het volmondig eens dat die maatregelen moeten komen, maar als het om uitvoering aankomt, hebben velen opeens allerlei, vaak gezochte bezwaren, wordt er oeverloos gediscussieerd, totdat het paard sterft terwijl het gras groeit.”“Maar bij de politie regio west worden er wel maatregelen getroffen; de gewestelijke commandant wordt per onmiddellijk vervangen.”“Ai, er moet daar iets behoorlijks fout aan de gang zijn, want het hele politiekorps daar wordt doorgelicht en er zal niet geschroomd worden tuchtrechtelijke straffen toe te passen en zelfs strafonderzoeken te starten.”“Goed zo. De betrokken hoofdinspecteur zegt openlijk niet eens te zijn met deze overplaatsing en zegt dat hij weg moet, omdat hij de belangen van de georganiseerde misdaad niet dient.”“Stel dat jij als commandant als een doodeerlijke in een nest vol corruptelingen zit, moet je toch blij zijn dat je veilig en wel wordt overgeplaatst? Dalijk blijf je en word je ook door de maffia ingekapseld.”“Ik vind die commandant wel een grote mond hebben; dat lijkt eerder erop dat je boter op je politiepet hebt.”“En ik ben echt blij dat die schreeuwlelijke tigri-barba weg gaat van Juspol en dat hoofdcommi Tjin weer ongehinderd kan moeven. Eigenlijk zou hij daar op Juspol de tent moeten draaien.”“Ik vind dat wij hier de tent moeten draaien. Ober, een rondje op de nieuwe regering.”Rappa
  1. gaat 4
  2. vind 4
  3. fasen 4
  4. hoog 3
  5. zegt 3