1. vorige
  2. volgende

Plechtige ingebruikname tukusipan Kwamalasumutu

Het gemeenschapshuis te Kwamalasumutu. (Foto's: Conservation International Suriname) Het dorp Kwamalasamutu in zuid-Suriname heeft zijn nieuwe tukusipan (gemeenschapshuis) op ceremoniële wijze in gebruik genomen zondag. Het ronde, ruim tien meter hoge gemeenschapshuis zal dienen als de sociale ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners en eventuele gasten en kan tevens onderdak bieden aan ceremonies en rituelen.

In februari dit jaar werd gestart met de bouw van de tukusipan. Vanwege de grote omvang en de bijzondere dakbedekking van palmbladeren was het een langdurig en arbeidsintensief proces. Enkele leden van de dorpsgemeenschap hebben het gebouw zelf gerealiseerd onder leiding van een ervaren bouwmeester van de inheemse Wai Wai gemeenschap in Brazilië en met financiële ondersteuning van Conservation International Suriname.

Bij de ceremoniële ingebruikname door de granman van de Trio gemeenschap, Ashongo Alalapadu, was ook de Nederlandse ambassadeur in Suriname Ernst Noorman aanwezig, samen met enkele vertegenwoordigers van Conservation International Suriname.
Na de ceremonie gaf de granman de aftrap voor een vriendschappelijk voetbalduel tussen Suriname en Brazilië. Het betrof een elftal van de Surinaamse Trio tegen het team van de Braziliaanse Trio. Het Surinaamse team won de wedstrijd met 2-0.

Geen toeval
De keuze voor de datum 9 augustus was geen toeval. Deze dag is door de Verenigde Naties wereldwijd uitgeroepen als Internationale dag der Inheemse Volken. In 2006 heeft president Venetiaan deze dag uitgeroepen tot nationale feestdag in Suriname. Belangrijkste doel hiervan is bewustwording te creëren in onze samenleving voor de belangen van inheemse volkeren en hun bijdrage aan de culturele diversiteit. De geschiedenis van Suriname is nauw verweven met de inheemse bevolking.

Volgens Conservation International Suriname spelen de inheemse volkeren in Zuid-Suriname een belangrijke rol bij de bescherming van ons natuurlijk kapitaal en dienen zij onderdeel uit te maken van de ontwikkelingsplannen voor hun leefomgeving.

Het zuidelijke deel van Suriname heeft een aanzienlijke hoeveelheid natuurlijke rijkdom, zoetwatervoorraden en cultureel erfgoed. Er zijn echter vele realistische bedreigingen zoals goudwinning, houtkap en de aanleg van infrastructuur die vragen om passende maatregelen. Na een intensieve voorbereiding hebben de inheemse volkeren van Zuid-Suriname in maart van dit jaar een intensieve dialoog gevoerd samen met Conservation International, WWF Guianas, Amazon Conservation Team en het ministerie van RGB. Deze dialoog heeft geleid tot een brede consensus over de bescherming van zuid-Suriname welke in een gemeenschappelijke slotverklaring is vastgelegd op 5 maart 2015. Deze verklaring is dezelfde dag in het bijzijn van alle betrokken partijen aangeboden aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons.

Bescherming
Eind juli heeft in Tepu een bijeenkomst plaatsgevonden met het traditioneel gezag van de Wayana en Trio dorpen in zuid-Suriname om verdere invulling te geven aan de voorgenomen bescherming van het gebied. Hier zijn concrete plannen uit gekomen, die de komende twee jaar zullen worden uitgevoerd met ondersteuning van onder meer Conservation International Suriname.

De Trio is een indianenstam die zichzelf meestal tarëno noemt, wat zoveel betekent als "mensen van hier". Ze zijn ongeveer met 2.000 en leven verspreid in een aantal grotere en kleinere dorpen in het grensgebied van Suriname en Brazilië. Ze hebben een eigen taal, die ze eveneens het Trio noemen. De taal behoort tot de Caribische taalfamilie.

  1. suriname 16
  2. conservation 7
  3. international 6
  4. inheemse 6
  5. trio 6