Caricom-informatie nu gestructureerd op scholen

Het ministerie van Handel en Industrie ontwikkelt als de aangewezen focalpoint voor de implementatie van de Caricom Single Market and Economy (CSME) reeds geruime tijd Public Education Programs (PEP) in Suriname. De PEP heeft als algemeen doel de gemeenschap in zijn algemeenheid te informeren over de Caricom, alsook het verschaffen van een status update van de CSME. Door de toetreding van Suriname tot de Caricom en de vestiging van de Caricom Interne Markt en Economie, is het voor de uitvoering van de verschillende CSME-regimes van belang de gemeenschap in het algemeen en de scholieren en studenten in het bijzonder zo omstandig mogelijk te informeren

Om het voorgaande gestructureerd te kunnen implementeren, is er een interdepartementale commissie op 26 maart 2014 ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van Handel en Industrie en Onderwijs en Volksontwikkeling. Het is de bedoeling dat de informatie die verstrekt zal worden ertoe moet leiden dat de graad van participatie van de samenleving, in het bijzonder scholieren en studenten, in het Caricom/CSME gebeuren wordt vergroot.

  1. caricom 4
  2. csme 3
  3. handel 2
  4. industrie 2
  5. pep 2