Onduidelijkheden over gestorte gelden in Pensioenfonds

“Heeft de regering het Pensioenfonds geëvalueerd, wat zal er gebeuren met de personen die al die jaren pensioen hebben gestort in het fonds en waar zijn de gestorte gelden van het fonds naartoe”, zijn slechts drie van de vele vragen van parlementariërs woensdag bij de aanvang van de openbare behandeling van de “Algemeen Pensioen Wet”.
Het Algemeen Pensioen vormt samen met de Nationale Basiszorg en het Minimumloon de eerste fase van het sociaal zekerheidsstelsel. In het Ontwikkelingsplan 2012-2016 heeft de Regering Bouterse- Ameerali haar beleid met betrekking tot de herstructurering van het sociaal zekerheidsstelsel opgenomen. Uitgangspunt voor de toekenning van het algemeen pensioen is, dat het recht op pensioen moet worden opgebouwd door de verschuldigde premie te betalen over de dienstjaren (minimaal vijf jaren).

Diverse parlementariërs wensen toch van de regering te weten als het Pensioenfonds is geëvalueerd. Dit, omdat personen de afgelopen jaren reeds een bijdrage hebben geleverd. Er is echter veel onduidelijkheid over het huidig Pensioenfonds.

Arbeiders en gepensioneerden weten niet hoeveel van hun geld ze ooit weer terugzien. Het lid Amzad Abdoel van de NDP zegt met vele vragen te zitten. Van belang is te weten hoe de overgang zal plaatsvinden. “Hoe ‘groot’ is het huidig fonds, wordt er uitgekeerd en hoeveel wordt uitbetaald”, waren enkele vragen van Abdoel. Hij meent dat er duidelijkheid moet komen.

Een maand terug eiste de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) dat het Pensioenfonds weer operationeel wordt. Het fonds is volgens het BBGO door voorgaande regeringen leeggeplunderd.
SM

  1. pensioen 5
  2. pensioenfonds 4
  3. fonds 4
  4. regering 3
  5. jaren 3