Conferentie voor Naschoolse Opvang Nieuwe Stijl

In april wordt er een conferentie gehouden met alle belanghebbenden om te praten over de Naschoolse Opvang Nieuwe stijl. De nieuwe stijl moet een verbeterde versie worden van wat het nu is. Met de resultaten van de conferentie zal er gewerkt worden aan de nieuwe stijl. In het project Naschoolse Opvang zijn er nog veel haken en ogen. Zo zijn er leerkrachten die maanden niet zijn uitbetaald en liet de voeding van op enkele scholen te wensen over. Ook president Bouterse gaf aan op de hoogte te zijn dat er ‘njangs’ worden gemaakt met de naschoolse opvang.
Melvin Bouva, voorzitter van de vaste commissie van Onderwijs en Volksontwikkeling in DNA, zegt dat de naschoolse opvang evenveel aandacht, geld, beleid en uitvoering eist als het regulier onderwijs zelf. Het project was bedoeld om de kinderen te begeleiden met huiswerk, ook om het studieresultaat te ondersteunen en de ouders tegemoet te komen als die op het werk zitten. Gezien de cijfers waren de slagingspercentages van de glo-scholen vorig jaar echter lager dan het jaar daarvoor.
In de Naschoolse Opvang Nieuwe Stijl moet er volgens de parlementariër ook meer inhoud komen aan het curriculum. Ook zullen er speciale leerkrachten worden ingezet, die niet betrokken zijn bij de reguliere lessen. De Naschoolse Opvang is in juli 2012 geïntroduceerd door regering Bouterse/Ameerali als pilot. In oktober 2013 werden er meer scholen en kinderen bij betrokken. Voor de Naschoolse Opvang is er SRD 90 miljoen vrijgemaakt.

Consuela Raalte

  1. naschoolse 7
  2. opvang 7
  3. nieuwe 4
  4. stijl 4
  5. scholen 3