Onder luid applaus begroette de in de rechtszaal aanwezige tegenstanders van het

AMSTERDAM - Onder luid applaus begroette de in de rechtszaal aanwezige tegenstanders van het fenomeen Zwarte Piet de uitspraak van de bestuursrechter. Volgens de rechtbank had de Amsterdamse burgemeester vorig jaar meer zorgvuldigheid moeten betrachten en rekening moeten houden met de gevoelens van de zwarte samenleving bij de toekenning van de vergunning voor de intocht van Sinterklaas. 

"Hij had de intocht moeten toetsen aan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Het is aan de burgemeester om een afweging te maken tussen de gevolgen voor de klagers, en het belang dat de maatschappij heeft bij de intocht in de huidige vorm", concludeerde de rechter in haar uitspraak. Tegenstanders vinden Zwarte Piet een karikaturaal racistisch fenomeen, dat in strijd is met internationale verdragen.

Vorig jaar werd het verzoek voor intrekking van de intochtvergunning afgewezen en startten de tegenstanders een bodemprocedure waarin argumenten van voor- en tegenstanders nu wel werden meegewogen bij het doen van een uitspraak. Volgens de rechter is er zo'n grote verdeeldheid over dit onderwerp, dat het niet lukt om een uitspraak te doen die het hele probleem oplost. De uitspraak betreft alleen de Amsterdamse intocht van vorig jaar en omdat er nog geen duidelijkheid is wat de plannen voor dit jaar betreft, heeft een uitspraak hierover volgens de rechtbank vooralsnog geen zin.

Ook is duidelijk geworden dat de uitspraak niet geld voor het feest in de rest van het land. Dr. Barryl Biekman van het Landelijk Platform Slavernijverleden is blij met de uitspraak en feliciteerde Nederland alvast met een racisme vrije samenleving. Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam liet weten dat hij de uitspraak zorgvuldig gaat bestuderen. Daarna neemt hij een besluit of de gemeente de uitspraak uitvoert of in hoger beroep gaat.
  1. uitspraak 10
  2. tegenstanders 4
  3. jaar 4
  4. intocht 4
  5. zwarte 3