De backtrack route in Nickerie wordt nog enige tijd gedoogd

PARAMARIBO - De backtrack route in Nickerie wordt nog enige tijd gedoogd. Voorbereidingen om te komen tot regulering van deze illegale grensovergang bevinden zich nu nog in een beginfase. Vanuit het kabinet van de president werd het Bureau Nationale Veiligheid aangesteld om de plannen te coördineren. 

De gedachte was aanvankelijk om alle activiteiten ter plekke stop te zetten, maar nadat stakeholders over het algemeen afkeurend reageerden, werd daarvan afgezien. Niet veel later is besloten de situatie geleidelijk te reguleren. Mark Karg, nationaal coördinator Terrorisme Bestrijding en adviseur openbare orde en veiligheid bij het BNV, benadrukt dat de intentie om de situatie te reguleren nog steeds overeind staat. Hij onderstreept dat er weer om de tafel gegaan moet worden met betrokkenen.

Karg merkt op dat deze kwestie een zeer gevoelige betreft, omdat er politiek-maatschappelijke en sociaal-economische verhoudingen spelen. Dat was ook de reden waarom stakeholders zoals boothouders en verkopers die daar hun brood verdienen zich roerden, toen gezegd werd dat de route gesloten zou worden. "We willen de economische bedrijvigheid in het district een boost geven en daarnaast niemand brodeloos maken", neemt Karg in ogenschouw.

De route is een lucratieve vanwege het voortdurende personen- en goederenverkeer. Mede daardoor loopt de situatie ook uit de hand: er wordt via het water onder meer smokkelwaar getransporteerd. De regulering heeft in grote lijnen dan ook te maken met regelgeving op het gebied van veiligheid bij de plek. Het ligt in de bedoeling om alle activiteiten te verplaatsen naar Southdrain, enkele kilometers verwijderd van Zeedijk.
  1. route 3
  2. veiligheid 3
  3. situatie 3
  4. karg 3
  5. regulering 2