1. vorige
  2. volgende

Centrale Bank brengt 'real time' elektronische betalingen

Minister Gillmore Hoefdraad en wnd president van de CBvS, Ingeborg Geduld-Nijman, introduceren Sneps. Suriname heeft zich vandaag begeven op de 'Betalingen Snelweg' met de introductie van Surinames Nationaal Elektronisch Betalingssysteem (Sneps). Het systeem biedt meer handige betaaldiensten en maakt de economie transparanter. Voorts zorgt het systeem voor minder risicovolle en kostbare betalingsdiensten. Het volledig automatisch en hyper modern elektronisch betaalsysteem heeft als voordelen tijdwinst, meer zekerheid en minder risico’s bij interbancaire transacties.

Ex-president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft aan de wieg gestaan van dit systeem dat door de monetaire autoriteit is geïntroduceerd. De technische configuratie van het Sneps is gebaseerd op de modernste technologie. “Dit elektronisch platform zorgt voor een hogere integriteit van het betaalverkeer en daardoor voor een betere toegankelijkheid en vertrouwen van particulieren en bedrijven,” zegt minister Hoefdraad. De officiële handeling voor de eerste formele elektronische betaling van de bancaire sector in Suriname werd verricht door de waarnemend persident van de Centrale Bank van Suriname, Ingeborg Geduld-Nijman en minister Hoefdraad.

Hoe het systeem werkt, werd aangetoond tijdens de bijeenkomst. Enkele minuten na het overmaken van een bedrag naar de rekening van Stichting Wi Oso, kwam het bericht dat het geld gestort en direct opneembaar was. Geen wachttijden meer van enkele dagen dus. De introductie van SNEPS vond plaats in nauwe samenwerking met de leverancier, het bankwezen en de regering. Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) leveren een bijdrage aan de overstap naar dit modern interbancair betalingssysteem. De geïntegreerde afhandeling van de verschillende functies die met het systeem gepaard gaan, maken SNEPS en daarmee ook de bancaire diensten aan het publiek en de overheid efficiënt, veilig en breed toegankelijk.

Nog veel te doen
Geduld-Nijman verheugt zich in het bereiken van de mijlpaal, maar wees op het vele werk dat nog te doen is voor de Centrale Bank. Dit werk is vertaald in doelstellingen van het strategisch plan 2015-2017. Ze noemde onder andere het instellen van de Nationale Betalings Raad, het ontwikkelen van een Nationale Betalingsstrategie, het ontwikkelen van de toezichtstructuur voor het betaalsysteem en het bevorderen van non-cash betaalinstrumenten.

Namens de Surinaamse Bankiersvereniging sprak voorzitter Siegmund Proeve zijn dank en waardering uit voor de Centrale Bank en Hoefdraad voor het initiëren van het moderniseringsproject. Het vormt een uitdaging voor de commerciële banken en is een verdere stap in de richting van het steeds meer gebruik maken van het giraal geldverkeer. “Het overstappen van het chartaal naar het giraal geldverkeer zal door de banken gestimuleerd worden, omdat het slechts voordelen met zich meebrengt," zei Proeve.

Versterken samenwerking
Al met al faciliteert het nieuwe systeem alle economische en financiële activiteiten, of het gaat om de dag tot dag-betalingen die we doen, de overheidsbetalingen, betalingen tussen bedrijven of transacties in financiële activa - dit alles in het belang van de economische groei van ons land, legt de bewindsman uit. Hij wijst eriop dat in betaalsystemen een zeker mate van samenwerking tussen de deelnemers nodig is zodat het systeem voordelen biedt aan gebruikers. “Daarom zal de regering als één van de grootste betalingsactoren, in het bijzonder het ministerie van Financiën, gebruik maken van het nieuw betaalsysteem om meer efficiëntie en effectiviteit te garanderen bij de uitvoering van de begroting.”

Hoefdraad benadrukt dat het ministerie van Financiën vastberaden is om de samenwerking en coördinatie met de Centrale Bank te versterken om het samenspel tussen het FreeBalance systeem van de overheid en het onlangs geïntroduceerd Automated Transfer System van de CBvS te waarborgen. Hij is vandaag getuige geweest van de eerste real time elektronische betaling in de geschiedenis van de bancaire sector in het land.

  1. systeem 8
  2. hoefdraad 6
  3. sneps 5
  4. centrale 5
  5. bank 5