Inter-Amerikaans Hof rondt oriëntatiemissie af

Een delegatie van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten (CIDH) heeft diverse gesprekken gevoerd in Suriname over een aanklacht van de Inheemse gemeenschap uit Marowijne. De aanklacht over grondenrechten is ruim acht jaar geleden ingediend, deelt Ronald Makosi, secretaris van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) Starnieuws mee. Commissaris voor Grondenrechten, Martin Misiedjan, zegt dat het Hof eenzijdig was ingelicht. Daarom is er gevraagd om zich ter plekke te oriënteren. Makosi merkt op dat de Indianen historische rechten hebben in dorpen zoals Pierre Kondre, Bigiston, Galibi, Marijke dorp, Erowarte. Diverse regeringen houden er geen rekening mee. Er worden mijnbouwconcessies en vergunningen voor boskap verstrekt aan derden. De grondenrechten zijn nog steeds niet geregeld. Daarom is uiteindelijk besloten om de Mensenrechten Commissie van de Hof in Costa Rica in te schakelen. Nadat de Commissie de zaak bestudeerd heeft, is het voor behandeling doorgestuurd naar het Hof. De VIDS is blij met de oriëntatie die gehouden is in het gebied. Er is gesproken met diverse partijen die betrokken zijn. Ook Misiedjan is gelukkig met de missie van de OAS. Hij vindt dat er veel leugens zijn verteld. Er is volgens hem geen sprake van dat het om Inheemse gebieden gaat. Misiedjan stelt dat in sommige dorpen Marrons in de meerderheid zijn. Bij onderzoek is niet gebleken dat er afspraken zijn gemaakt. Misiedjan stelt dat nu het Hof hier is geweest, een gedegen oordeel gegeven kan worden. Op basis van de aanklacht alleen zou Suriname volgens hem onterecht veroordeeld worden. Makosie zegt benieuwd te zijn naar de bevindingen van het Hof. Hij blijft erbij dat er afspraken zijn gemaakt tussen gezagsdragers, die intussen niet meer in leven zijn. Dorpsleidingen hebben toestemming gegeven aan Marrons om een kamp op te slaan en kostgrondjes aan te leggen. Dit betekent niet dat de historische rechten hiermee teniet zijn gedaan. Hij hoopt dat binnenkort een oordeel komt van het Hof, want deze kwestie speelt al jaren.
  1. hof 7
  2. misiedjan 4
  3. diverse 3
  4. suriname 3
  5. aanklacht 3