1. vorige
  2. volgende

Galant: ‘Gesprek met minister Van Dijk–Silos luchtig verlopen’

De voorzitter van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren (BPAS), Gustaaf Galant, zegt aan Dagblad Suriname dat het kort onderhoud, welke de bondsleden met de minister van Justitie en politie, Jennifer van Dijk-Silos, gisteren hadden, een luchtig karakter had. Het gesprek was volgens hem meer aftastend om voeling te houden over hoe partijen over zaken denken en welke plannen zoal ter tafel zullen komen. Galant verwacht dat pas in september, als de minister haar planning heeft gemaakt, er weer een onderhoud tussen partijen zal plaatsvinden. ‘Na bijkans 4 jaar hebben we weer op een dergelijke positieve manier gesproken met een bewindsvrouw. Zij heeft haar beeld over wat er zal komen en wij zijn in ieder geval tot nu toe ingenomen met de ontmoetingen. Onze opvattingen moeten we nog gaan uitzetten naar het vervolggesprek toe’, aldus Galant, die van oordeel blijft dat de aanstelling van een korpschef voor het KPA in feite al was goedgekeurd door de Raad van ministers destijds. Justitieminister van Dijk-Silos schijnt het eens te zijn met Gallant in zoverre dat zij toch meent eerst de medewerking van de huidige Raad van Ministers te moeten hebben alvorens er van enige aanstelling van een korpschef gesproken kan worden.
  1. galant 3
  2. onderhoud 2
  3. minister 2
  4. dijk 2
  5. silos 2