1. vorige
  2. volgende

Nog geen schot in kortgeding Mathoera versus Doekhie

Het Hof van Justitie (HvJ) heeft nog geen beslissing genomen over de wraking in het kortgeding tussen de assembleeleden Rashied Doekhie en Krishna Husainali-Mathoera. Dit zegt advocaat Nailah van Dijk, raadsvrouw van Doekhie, aan Dagblad Suriname. Van Dijk geeft aan dat deze zaak een spoedeisend karakter toonde voor beide partijen, die deel moesten nemen aan de onlangs gehouden verkiezingen van 25 mei. Aangezien beiden toch gekozen zijn als DNA-lid, is er volgens haar kennelijk geen behoefte bij de tegenpartij of het HvJ om haast achter deze zaak te zetten. Vooralsnog wacht zij de ontwikkelingen af. Van Dijk heeft op de rechtszitting van 21 mei rechter Alida Johanns gewraakt. Zij gaf toen aan dat de magistraat het kortgeding, aanhangig gemaakt door Mathoera, niet had moeten behandelen. De rechter had zich moeten verschonen. De rechter moet haar mening kenbaar maken aan het HvJ. De raadkamer (bestaande uit drie rechters) moet een oordeel geven over de wraking. Als de wraking niet gegrond is, kan Johanns de zaak verder behandelen.

Het was de bedoeling dat de zaak reeds voor 25 mei zou worden afgepleit. Eiseres Mathoera had, gezien het feit dat zij kandidaat was namens de V7 in Wanica, de magistraat gevraagd spoed achter de behandeling van deze zaak te zetten. Mathoera eist rectificatie van uitspraken gedaan door Doekhie, omdat die haar een crimineel noemde. Zij zou volgens hem ook genoeg geld hebben uit de drugswereld en wapensmokkel. Haar zoon zou betrokken zijn geweest bij een moord en Mathoera heeft hem naar Albina gebracht, zodat hij via Cayenne het land uit kon. Samen met haar intussen overleden echtgenoot zou zij ook bezig zijn geweest een training te volgen om NDP-voorzitter Desi Bouterse te elimineren. Ook de NDP als partij is in deze zaak gesleept. Mathoera was tot voor kort politiecommissaris en maakte deel uit van de leiding van het Korps Politie Suriname. Zij eist een rectificatie van Doekhie en een voorschot op de schadevergoeding van SRD 10.000.

FR

  1. mathoera 6
  2. zaak 6
  3. doekhie 4
  4. hvj 3
  5. wraking 3