1. vorige
  2. volgende

Abdoelgafoer komt met jongeren spreekuur

De minister van Sport- en Jeugdzaken, Faizel Abdoelgafoer, is gestart met het afleggen van bezoekjes aan de verschillende afdelingen van het ministerie. Hij bezocht het directoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden, het Onder Directoraat Administratieve Diensten, De afdeling Coöperatieve Jongeren (Productie) Projecten en het Nationaal Jeugd Instituut.
Deze consultaties hebben volgens Abdoelgafoer te maken met het feit dat hij als minister een goed beeld wil hebben over wie allemaal zijn personeel is, onder welke condities zij functioneren, en op welke locaties ze allemaal ondergebracht zijn. Abdoelgafoer is van mening dat wanneer hij als leidinggevende een bepaald beleid wil uitstippelen en daarbij van zijn personeel de nodige ondersteuning verwacht, hij als minister ook ervoor moet zorgen dat tenminste de nodige randvoorwaarden aanwezig moeten zijn.
De minister heeft het tijdens zijn bezoekjes over de logistiek en de infrastructuur van het ministerie gehad. “We gaan een heel nieuwe tijd tegemoet op dit ministerie. De periode van voorheen dat we uit huis gaan en op kantoor komen zitten omdat er niets te doen is, is nu voorgoed voorbij. Wij gaan ons met de nodige efficiënte richten op de doelen die dit ministerie moet realiseren. Daarvoor hebben wij alle mensen nodig. Alle neuzen op dit ministerie moeten een en dezelfde richting wijzen, zegt de minister van sport – en Jeugdzaken vol overtuiging. Als dat niet het geval is zullen wij onze gestelde doelen niet kunnen realiseren. Wij hebben als ministerie de plicht om ervoor te zorgen dat alle randvoorwaarden aanwezig zijn zodat u uw werk kunt doen. En als de randvoorwaarden er eenmaal zijn zullen we van u vragen dat u zich maximaal moet inzetten om deze doelen te realiseren”, zei Abdoelgafoer. Overigens is dit geen nieuwe uitvinding van de kersverse minister. Hij maakte eerder al deel uit van de top van dit ministerie en hij heeft toen ook meegedaan om het beleid uit te stippelen. Alleen heeft hij nu een ietwat andere, met meer verantwoordelijkheid geladen pet op. Iedereen kijkt dan ook vol spanning uit naar wat er allemaal nog komen zal. Van een ministerie van Sport en Jeugdzaken wordt verwacht dat de topfuncties worden ingevuld door personen die op dit gebied van wanten weten.
De minister gaf ook aan dat er naar wordt gestreefd om alle afdelingen van het ministerie, binnen korte termijn in het eigen gebouw op het SOSIS terrein te vestigen. “Dat is een van de grootste interne-prioriteiten. Het is niet efficiënt werken, wanneer afdelingen ver van mekaar liggen”, stelt Abdoelgafoer.
Binnenkort zal ook het spreekuur worden geïntroduceerd. Tijdens dit spreekuur kunnen jongeren van Suriname met de minister aan tafel zitten om hun problemen te bespreken. Het ministerie zal dan na gedegen onderzoek de juiste oplossingen moeten aandragen.
“De jeugd staat voor een aantal uitdagingen. De groep komt in een fase van hun leven terecht waar zij belangrijke beslissingen moeten nemen. We zien minder goede ontwikkelingen waar er een toename van maatschappelijke problemen is”, zegt Abdoelgafoer. De minister geeft verder aan dat het ministerie op het gebied van jeugd bezig is met een strategisch implementatieplan om problemen die zich hebben gemanifesteerd aan te pakken, en voor preventie te zorgen. Vandaag bezoekt de minister de afdelingen belast met sport.

Kavish Ganesh

  1. ministerie 11
  2. minister 10
  3. abdoelgafoer 6
  4. sport 4
  5. afdelingen 4