Column: Politieke Borrelpraat (PBR) deel 266

“Nou, ik zei jullie toch: die Gillmore begint al met het vernieuwen van dat 19e-eeuwse betaalsysteem van de overheid; hij heeft een elektronisch betaalsysteem geïntroduceerd.”“Heel goed, jazeker, transparanter, snellere overmakingen, minder gesjouw met cash geld.” “Maar een artikelen-inzender merkte héééél voorzichtig op, dat Gillmore van governor gedegradeerd is naar minister.”“Zalig en zielig zijn degenen die kijken, zien, maar niet inzien.”“Slaat dat op jezelf, oh alwetende zuipbroeder?”“Nee; de man is in feite gepromoveerd: governor én minister van Financiёn.”“Die twee financiële motoren moeten synchroon draaien.”“Aan de ene kant een beetje griezelig, aan de andere kant zo te zien noodzakelijk om veranderingen erdoor te krijgen.”“Veranderingen, nieuwe systemen oké, maar elk systeem staat en valt met de goodwill van de gebruikers.”“Je bedoelt dat knoeiers gaan zoeken naar mogelijkheden ‘fu boro a systema’, zoals bijvoorbeeld die douaniers die jaren terug dat Asycuda-systeem op de Nieuwe Haven kraakten en in samenwerking met bepaalde importeurs grof geld onttrokken aan de inkomstenpot van de overheid.”“Het diepgaand onderzoek in die case ging tot de first warning in de vorm van een granaat tegen het huis van een van de hoofd-investigators.”“Maar ook op Natuurlijke Hulpbronnen is de anti-corruptiemolen aan het rollen; Regillio Aldaar heeft een diepgaand gesprek met de EBS-top gehad. Ze moeten eerst alles wat scheef gaat in dat ‘vreet-na-pot-bedrijf’ ordenen, voordat die gevraagde verhoging van de tarieven stapsgewijs zal worden doorgevoerd.”“Goeie zaak, nieuwe wind. Zie je waarom die Hokkerige en schrokkige Jim daar niet meer terug kon komen?”“Maar die ex van Financiёn blijkt ook als RvC-lid van ons Energiek Bedrijf Sameneten ‘dingen’ te hebben toegestaan waar hij als controleman op z’n minst ‘nee’ tegen had moeten zeggen.”“Is hij daarom een beetje uit het financiёle zicht weggepromoveerd naar dat Transportministerie?”“Wie weet. Maar die Doe-man op NH zegt dat de hele private sector, dus ook de EBS, in handen is gekomen van externe geldschieters en onder dit juk vandaan moet komen.”“Inderdaad, wat een vreemde situatie, want die minister zegt dat deze mensen vanwege de krappe geldmiddelen van de overheid geld voorschieten en daar eigendunkelijk een percentage bovenop zetten.”“Maar dat doet toch iedereen, zelfs banken, als ze je geld lenen? Als je geen rente wilt betalen, moet je geen geld gaan lenen, zo simpel is dat.”“Wat horen we nu? De overheid leent tegen woekerrentes geld bij geldschieters? Mijn hemel, in wat voor een kolder zijn wij beland? Weet onze monetaire autoriteit die dit soort zaken moet controleren, hiervan?”“En weet de RvC van de EBS hiervan? Daarvoor zitten ze toch daar, om dit soort scheve schaatsen recht te zetten of tenminste te rapporteren?”“En mijn grote vraag is: wie zijn dan die schimmige geldschieters, die meer geld schijnen te hebben dan de overheid?”“Ja, laten we die eerst in beeld brengen en hen een fikse achterstallige inkomstenbelasting laten betalen; dan is daarmee de schuld van de overheid meteen ingelost.”‘Dat gaat niet zo simpel, beste alcoholische broeder; indien deze figuren echt bestaan, zullen ze zeker hun netwerk ook bij de belastingen hebben.”“Wacht even, dus je twijfelt aan de woorden van de minister als zouden er geldschieters o.a. de EBS voorschieten.”“Laat hij dan wat namen noemen, want het zijn geen banken of andere staatsbedrijven, maar mensen, zo staat dat in dat bericht.”“En hoe lang is dit financieren van de overheid al aan de gang? Mijn gunst, wat een toestand.”“Ik vraag me af of het plotseling erbij halen van anonieme geldschieters niet een weldoordachte manier is om de schijnwerpers weg te draaien van dat werkelijke, wel bestaande nest van corruptelingen daar bij ons Energiek Bedrijf.”“Stel je voor: degenen die al jaren met de scheefgroei zijn meegegroeid, moeten binnen een week de zaak rechttrekken. We benne benieuwd.”“Maar die Regillio, Son of Dot, heeft duidelijk gezegd dat degenen die niet mee willen met het nieuwe beleid niet gehandhaafd zullen worden.”“Goed zo. Nog eentje van Korte metten, harde taal.“Nou, voor mij is dat een beetje stoere taal om een goede indruk te maken op de kritische buitenwacht.”“Maar we moeten wel in ogenschouw nemen dat de EBS-top pas wilde meewerken aan het CLAD-onderzoek, als de resultaten binnenskamers zouden blijven.”“Inderdaad, want toen wat topjes van die corruptie-ijsberg uitlekten, reageerde de top van het energiebedrijf zeer verbolgen, in de trant van: de CLAD heeft zich niet gehouden aan onze afspraak; er zijn toch zaken naar buiten gekomen.”“Ik bedoel: als je geen boter op je hoofd hebt, dan hoef je vooraf toch geen afspraken te maken dat niets van het onderzoek mag uitlekken?”“Maar de minister stelt ook onomwonden dat er bij ons energiebedrijf grote belangen spelen die dwars door politieke partijen heengaan, van coalitie naar oppositie.”“Ik vertaal dat als: ‘er werd en wordt gejat en ‘gevriendjespolitiekt’ door Nyan Dringi’s en Frontalers.”“En nu mag een nog schone ‘Doe your thing’ the cleaning gaan doen. Poti Regillio, ze hebben hem voor de wolven, hyena’s, poema’s, witte haaien, pirengs en niet te vergeten die saka-saka sneki’s geworpen.”“Nou, gelukkig weet hij zich gesterkt door Pa Boutah en natuurlijk door voorie Karel Doe. Hoe lang vecht die niet voor die anti-corruptiewet!““Intussen heeft de hele bedrijfstop in het directie-buitenhuis te Groningen vergaderd om maatregelen te treffen.”“Wat voor maatregelen?”“De administratie moet inzichtelijk gemaakt worden.”“Dus al die jaren hebben we een verlieslatend energiebedrijf met een wazige administratie zwaar gesubsidieerd?”“Taken moeten goed beschreven en gescheiden worden.”“Dus al die jaren is dit niet het geval geweest? Geen wonder dat stafleden openlijk magazijngoederen van het bedrijf aan particulieren verkochten, een soort garagesale.”“Is deze zaak ook ‘buiten proces’ afgehandeld, zoals vele vieze zaakjes van de grote boys netjes worden afgehandeld als ze per ongeluk tegen de lamp lopen?”“En de minister heeft het bedrijf voorgehouden dat er bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, zo zullen de enorme kortingen die EBS-werknemers op hun stroomrekening krijgen, afgebouwd moeten worden.”“Goed zo, Regillio.” “Laten al die stafleden ook hun vierwielendrive bedrijfswagens die als privéwagens gebruikt worden, inleveren, dan kan NH een deel van deze wagens aan belastingsambtenaren uitlenen, die een tekort aan vervoer hebben om her en der het veld in te gaan om meer geld voor de belastingen te innen.”“Dan staakt dat bedrijf, je zal zien. Dat doen we als onze luilekkerbelangen worden aangetast.”“Net zoals die withemden van de Nieuwe Haven: die staakten toen toch ook een ochtendje, toen Havenbeheer de regel doorvoerde dat zij niet meer met hun wagen het haventerrein op mochten?”“Dat was een goede regel: hoe konden anders al die giften en gaven van de importeurs discreet in de kofferautobak het haventerrein uitgereden worden?”“Is die maatregel toen teruggedraaid?”“Natuurlijk. Een paar telefoontjes van ‘hogerhand’ en de zaak was weer als voorheen.”“Dus kijk, ik zeg dit: wie die nesten, den ‘furu-nesi’ op de Nieuwe Haven en bij het Energiek Bedrijf kan opruimen, mag voor mijn part uitgeroepen worden tot PvhL.”“Jakkes, mang! Begin je weer met die bezopen afkortingen van je? Wat is PeeVeeHaaEl?”“President Voor Het Leven.”“Jij bent eerder een ZvhL.”“Aha, ik weet die: een Zuiplap Voor Het Leven.”“En nu gaan we braaf naar huis en maken geen handtastelijke ruzie met onze partner, de vrouw.”“Ay, werkelijk, want tegenwoordig steekt ze je huis in brand of slaat ze je in je slaap met een breekijzer de hersens in als je losse handjes hebt. Wat een toestanden.”“Poti wi, proost.”Rappa
  1. geld 8
  2. nieuwe 6
  3. ebs 6
  4. bedrijf 6
  5. overheid 5