Pardi wil instructies over personeelssituatie te Jakarta

Surinames ambassadeur in Indonesië, Amina Pardi, heeft in een schrijven aan het ministerie van Buitenlandse Zaken dringend gevraagd om haar op zeer korte termijn instructies te verstrekken over de situatie op de ambassadepost te Jakarta.

Pardi wenste op de concrete inhoud van de brief niet in te gaan, maar bevestigt tijdens een telefonisch interview dat het lokale ambassadepersoneel in Jakarta bij haar aantreden in 2011 om een loonsverhoging had gevraagd. Deze medewerkers zouden sedert 2009 - lang vóór de aanstelling van Pardi te Jakarta - geen salarisaanpassing hebben gekregen.
Na onderzoek is gebleken dat de laatste verhoging aan het lokale ambassadepersoneel in 2010 is toegekend met terugwerkende kracht tot 2009.

De loonsverhogingen variëren in percentage en lopen op tot 65%. Ook met betrekking tot de medische verzekeringen, de verlofdagen en de arbeidscontracten heeft het personeel een aantal aandachtspunten aangekaart, waarover de ambassadeur Buza heeft geïnformeerd. “Ik wil de wensen van het lokale personeel in Jakarta wel in acht nemen, maar deze kwestie moet eerst goed onderzocht worden alvorens we hun verzoek honoreren. Ik heb het personeel duidelijk aangegeven dat ik eerst met het Surinaams ministerie van Buitenlandse Zaken afstemming moet plegen alvorens we besluiten nemen,” zegt Pardi hierover.

In afwachting op de instructies van Buza zal Pardi de goede relaties met de Indonesische regering voortzetten. “Als Surinaamse diplomaat zal ik altijd de belangen van Suriname behartigen. Als daadwerkelijk Surinaamse diplomaat waak ik er ten alle tijden voor dat er schade wordt toegebracht aan het imago van ons land,” stelt Pardi.
  1. pardi 6
  2. jakarta 4
  3. lokale 3
  4. personeel 3
  5. ambassadeur 2