Palmolieproject Patamacca begint met pilot 2000 ha

Op het oude areaal van Patamacca zal een pilotproject uitgevoerd worden om de palmolie industrie te ontwikkelen. Suriname en China Zhong Heng Thai Investment Company Ltd hebben in 2004 een overeenkomst gesloten voor het opzetten van een geïntegreerd palmolie bedrijf in Marowijne. Begonnen zal worden met de aanplant van oliepalm op een terrein van ongeveer 2000 hectare.

De stuurgroep 'Ontwikkeling Palmolie Industrie in Marowijne', bracht vrijdag een kennismakingsbezoek aan minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van LVV, Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Financiën, het kabinet van de president en vicepresident. De stuurgroep is belast met het toezicht en de monitoring van de overeenkomst, meldt LVV.

Een van de eerste acties van de stuurgroep zal zijn de evaluatie van dit project en de op korte termijn te ondernemen acties, in kaart te brengen. Setrowidjojo heeft alle vertrouwen in de deskundigen van de stuurgroep om dit project van de grond te tillen.


  1. stuurgroep 5
  2. palmolie 3
  3. lvv 3
  4. industrie 2
  5. overeenkomst 2