1. vorige
  2. volgende

Geef ze die vijf


Stem bewust: “We gaan voor nog vijf”. Daarvoor mag u de NDP en de vele (laffe) overlopers een hand geven: “Deze politieke partij is kampioen geworden in het bedonderen van het volk”. En er zijn “goedgelovigen” die deze partij met een dubieuze leiding nog serieus nemen ook! Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw volg ik – in ieder geval – de leider van deze curieuze partij.

Ik weet dat in begin zelfs enkele van zijn eigen familieleden tegen de staatsgreep (1980) waren die onder zijn leiding is uitgevoerd. De sergeanten en soldaten die met steun van Nederland naar Suriname kwamen om zogenaamd het leger te versterken, bleken achteraf grote schurken, uitbuiters en of zakkenvullers te zijn. Zij hebben ons land vele grote misères bezorgd en deze rampspoed gaat nog steeds door.

Het volk wordt op dezelfde wijze als in jaren tachtig van de vorige eeuw met mooie populistische praatjes in het ooitje genomen. En het allerergste daarbij is dat de leiders van de meeste politieke partijen in Suriname gewoon meedoen! Ik ken niet één partij in Suriname die principieel is gebleven en stelling heeft genomen tegen deze leider die een verleden heeft waar je “U” tegen zegt. Zelfs de leider van de VHP rende als eerste na de verkiezingen om hem de hand te schudden en deel te nemen in de FEP (Financieel Economisch Platform).

Dit orgaan werd in rap tempo na de verkiezingen in het leven geroepen om allerlei bezuinigen voor te bereiden en moet eind oktober 2015 weer opgeheven zijn. Met andere woorden dit “technisch orgaan” moet draagvlak hebben onder de Surinaamse bevolking zodat “ondemocratische genomen bezuinigingsmaatregelen” door de strot van de bevolking worden geduwd om de zogenaamde overheidsbegroting weer op orde te krijgen. Geef ze de vijf voor dit initiatief! Een schouderklop mag ook hoor. Vóór de verkiezingen hadden vele oppositionele politieke partijen (waaronder V7) de coalitie verweten: “Een geldverkwistend beleid te voeren en corruptie te accommoderen”. Hoe kun je dan participeren in zo’n FEP? Begrijpt u dit?

Vervoer

Dat figuren die allerlei “vette wagens” rijden meer moeten betalen voor de recent verhoogde benzine terwijl juist nu de prijzen van dit product op de internationale markten evident is gedaald, wordt niet de doelgroep waarvoor ik een lans wil breken. Deze lieden hebben vaak op bedenkelijke wijze hun rijkdommen vergaard waar natuurlijk een “luchtje” aan kleeft. Nee, het gaat ondermeer om de bussen die dagelijks de vele schoolkinderen vervoeren alsmede de particuliere bushouders die de diverse lijnen onderhouden en een schamele subsidie ontvangen daarvoor. Niet te vergeten de boothouders! Komen deze mensen nog wel uit met de financiële middelen?

Ik voorspel binnenkort ernstige onlusten en stakingen in het land want het volk gaat dit beslist niet pikken hoor. Het Surinaamse volk heeft dit nooit geaccepteerd van geen enkele politieke partij en of combinatie: “Zelfs destijds niet van Het Front (NF)”. Het verkwistend beleid is zo erg geweest dat de Governor van de Centrale Bank zijn functie moest neerleggen en bewindvoerder is geworden op het ministerie van Financiën. Dat is nogal wat! Dit is uniek in de monetaire Surinaamse geschiedenis!

Bijna op alle fronten wordt er gefraudeerd terwijl het wel glashelder is dat onze “volkspresident” niet bekwaam en geschikt is om het land om de juiste wijze te leiden: “Toch heeft hij in zijn verkiezingscampagnes gevraagd voor nog vijf”. Als in een land de basisbehoeften worden aangepakt door krasse verhogingen op bijvoorbeeld energie en water – zonder het arme deel van de bevolking te ontzien – vraag je eigenlijk bewust om onlusten zoals in het naburige Brazilië en Venezuela. President Molina van Guatemala is zijn onschendbaarheid kwijt! Hij is eveneens zo’n corrupte president in de regio gebleken.

Reces

Het zou van wijs beleid getuigen om het reces van het parlement te onderbreken en de bezuinigingsmaatregelen te bespreken. In dit Hoge College van Staat kunnen besluiten voorbereid en overgangsmaatregelen getroffen worden om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. Dit is niet alleen een snelle taak voor de regering die ze met een brief kunnen afdoen! Dat moet gepland gebeuren. Desnoods met goede wetgeving. Daarbij moet van eenieder een solidariteitsbijdrage gevraagd worden. Zo is de president van plan om binnenkort naar Amerika te vertrekken om onder andere een ontmoeting te hebben met de secretaris-generaal van de OAS: “Gaat hij weer een vliegtuig charteren om te reizen met een hele delegatie inclusief dure dranken en eten voor onderweg?”

Ik vraag mij af of het echt niet soberder kan! Voorts zou het van goed overheidsinzicht getuigen om alle parastatale instellingen onder een vergrootglas te plaatsen en te vragen naar de beloningsstructuur bij deze bedrijven. Terwijl ziekenhuizen nauwelijks gesubsidieerd kunnen worden en specialisten staken, verdient AZP-directeur Antoine Brahim een schandalig hoog salaris met emolumenten. Waarom? Reeds in de tijd toen Ameerali vicepresident was, werd aan alle gesubsidieerde overheidsinstellingen gevraagd om (financiële) jaarverslagen in te leveren.

Tot op heden is niet bekend of dit daadwerkelijk is gebeurd. Sommige directieleden van deze bedrijven verdienen zelfs meer dan de president van ons land. Moet dit zo doorgaan? Waarom wordt er niet een wet openbaarheid van bestuur aangenomen in de DNA! In de vele bijdragen die ik reeds heb geschreven, heb ik op de noodzaak van deze belangrijke wet gewezen uiteraard naast de anticorruptiewet.

Het heeft geen zin om het volk nu het gelag te laten betalen. Dit is ongehoord! Dat horen zij te doen, die de staat het meest hebben benadeeld. Daarom verwacht ik niet dat de aangetreden regering met het zwalkend “no-nonsense” beleid dat ze thans voeren “de vijf” zullen uitzitten. Dat verdienen ze allerminst met de voorgenomen maatregelen als “pesterijtjes” vooral tegen het arme deel van de bevolking. Het einde van het potverteren schijnt in zicht te zijn!

Robby Roeplall

  1. vele 5
  2. partij 5
  3. volk 5
  4. land 5
  5. politieke 4