Synode EBG moet nieuwe praeses kiezen

Renold Pansa, praeses van de Evangelische Broedergemeente (EBG), zwaait af. Hij heeft drie termijnen achtereenvolgens als kerkleider gediend en volgens de kerkorde van de EBG moet er een andere praeses worden gekozen en beëdigd. Dit zal moeten plaatsvinden in de laatste week van augustus wanneer de synode, kerkconferentie van EBG om de drie jaren, zal worden gehouden in Paramaribo. Het betreft de synode van de Provincie Suriname die bestaat uit Suriname, Aruba, St. Martin en Frans Guyana. Vertegenwoordigers van alle werkarmen van de EBG komen dan vijf dagen samen om het gemeentewerk te evalueren en een beleidsplan, dat is voorbereid door het provinciaal bestuur, te behandelen en goed te keuren. Nu komen de verslagen van de verschillende afdelingen van de kerk binnen. Pansa zegt dat het kiezen van een nieuwe leider noodzakelijk is om “bestuursblindheid te voorkomen”. Een nieuwe praeses is dienshalve lid van het Uniteitsbestuur, het wereldbestuur van vertegenwoordigers uit alle provincies. Tevens wordt hij lid van het Comité Christelijke Kerken. Deze dienaar moet volgens Pansa bereid zijn het werk voltijds te doen, gelet op de veelheid van het werk. “Hij zal de gemeenten moeten bezoeken en vele vergaderingen bijwonen, tijd nemen om te studeren van Gods woord in de persoonlijke stille gebedstijd.
“De praeses dient balans te vinden tussen het gezinsleven en het gemeentewerk. Dat blijft een uitdaging, want soms gaan we helemaal op in het doen van Gods werk, maar zelf moet je als leider tijd nemen om God ernstig te zoeken in plaats van met Zijn werk maar bezig te zijn”, aldus Pansa. Hij adviseert de komende praeses om zich open te stellen voor opbouwende kritiek van andere broeders en zusters, een gezonde relatie te onderhouden met de werkarmen van de gemeenten en met leiders van andere denominaties, van wie ook veel te leren is. Pansa heeft zijn negen jaren als praeses als leerrijk ervaren. “Ik heb me verder opgeleid en kennis vergaard. Als ik geen praeses meer ben, dan ben je gewoon de normale broeder van iedereen. En dat vind ik fijn”.

  1. praeses 7
  2. pansa 5
  3. ebg 4
  4. werk 4
  5. synode 2