Jankie: “Brandstofprijs is tijdelijk”

De prijs van een liter benzine bij Gow2 staat op SRD 3,98. Een liter diesel kost nu SRD 3.85. De nieuwe prijs is op 4 september vastgesteld door het ministerie van Handel en Industrie. Bij SOL is de prijs van benzine, sinds de extra brandstofheffing van 40 cent is ingegaan op 1 september, SRD 4,10. De dieselprijs is SRD 3,90. In dit kader heeft de Servicestation Exploitantenbond (SSEB) een vergadering belegd met de vicepresident (vp). Sirodjenie Jankie, ondervoorzitter van de SSEB, geeft aan dat de bond is ontvangen door de vp. “De minister van Handel en Industrie (HI) was met haar team van experts ook aanwezig bij dit gesprek. De vp heeft ons aangehoord en de minister heeft daarna wat ruimte gevraagd, omdat de stukken niet zijn doorgestuurd door de voormalige vp naar de minister van HI, die eigenlijk de calculaties doet. Vandaar dat er naar nog wat tijd is gevraagd, zodat men de cijfers van de bond kan bestuderen. Er is aan ons een week tijd gevraagd die wij dus hebben verleend. De bond heeft enkele zaken naar voren gebracht tijdens de vergadering zoals de margeverruiming die geruime tijd niet heeft plaatsgevonden en die al toegezegd was door de voormalige vp, en die in tranches zou plaatsvinden. Dit heeft echter niet plaatsgevonden. Er is aangegeven dat wij alvast willen werken met de oude situatie. De huidige situatie, waarbij de nutsvoorzieningen driemaal verhoogd zijn waardoor ook andere kosten verhoogd zijn, zal bekeken moeten worden. Ook over onze sector ter zake brandstof is gesteld dat de bond daarin betrokken wil worden.”
Jankie geeft aan dat het dalen en stijgen van benzine een wereldmarkttrend is. De brandstofprijs is tijdelijk. Maar het gaat echter niet alleen daarom, er zijn ook andere kosten zoals het vergunningenbeleid. “Iedereen zet maar een servicestation op en er is daarop geen beleid. We willen ook als ondernemers voorbereid zijn op wat ons te wachten staat en we willen zaken kunnen plannen”, aldus Jankie.
  1. srd 4
  2. bond 4
  3. prijs 3
  4. benzine 3
  5. jankie 3