1. vorige
  2. volgende

25.000 schoolpakketten worden landelijk uitgedeeld

Raynel Enfield belast met de coördinatie van de schoolspullen. (Foto's: René Gompers) Met het uitdelen van de eerste tien rugtassen met schoolspullen is de achtste editie van het ‘MDG Schoolpakketten Project’ van start gegaan. De ‘launch’ is gedaan in het centrum van Indra Maju op Geyersvlijt. Er zullen dit jaar 25.000 schoolpakketten worden uitgedeeld aan leerlingen van de GLO, VOJ en VOS.

Ouders en kinderen hebben lang gewacht voordat zij eindelijk de schooluniformen en rugtassen met schoolbenodigdheden in ontvangst konden nemen. De reeks van toespraken werd af en toe onderbroken door enkele optredens. Alle sprekers wezen op het belang van een goede start van het nieuwe schooljaar. Vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva, en Robert Peneux, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, drukten de leerlingen op het hart om hun best te doen. “De tassen zijn goed gevuld,” haalt Bouva aan. “Wat er niet in zit is een diploma. Daar moet je zelf voor zorgen. Wij zorgen voor een goede start.”

Het schoolpakkettenproject is acht jaar geleden geïntroduceerd door Melvin Bouva en Yldiz Beighle. Bouva haalt aan dat er begonnen is met 250 pakketten. First Lady Ingrid Bouterse merkt op dat het project niet meer weg te denken is. Walter Bouterse, MDG ambassadeur deelt mee dat het grootste deel van de pakketten bestemd is voor GLO leerlingen. “Het ander deel gaat naar VOJ leerlingen en een heel klein aantal gaat naar VOS leerlingen. Maar de meeste registraties komen van ouders die GLO leerlingen hebben.”

Peneux drukt de leerlingen op het hart om hun best te doen op school en om zich te gedragen en netjes te kleden. Hij roept de ouders op om meer dan ooit betrokken te raken bij hun kinderen en hun schoolprestaties. De betrokkenheid van de ouders is essentieel voor het verhogen van de schoolprestaties, de overgangs- en de slagingspercentages. Bouva hoopt dat er in de toekomst niet meer zoveel schoolpakketten nodig zullen zijn “omdat er dan leerlingen en ouders zullen zijn die beter voor zichzelf kunnen zorgen.”

René Gompers
  1. leerlingen 8
  2. ouders 5
  3. bouva 5
  4. schoolpakketten 3
  5. start 3