De Toescheidingsovereenkomst (TO) verdwijnt niet van de politieke agenda van

DEN HAAG - De Toescheidingsovereenkomst (TO) verdwijnt niet van de politieke agenda van Nederland. Integendeel blijft de naleving van het in 1975 gesloten nationaliteitenverdrag tussen Suriname en Nederland nog altijd actueel. Woensdag zijn bij het Surinamedebat Kamervragen over het verdrag gesteld. Tweede kamer-lid Harry van Bommel van de Socialistische Partij pleit voor naleving van het verdrag door Suriname. 

De minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, legde uit dat Suriname enkele jaren geleden heeft aangegeven de TO te willen beëindigen. De twee landen hebben daarover ambtelijk overleg gevoerd, echter zonder resultaat. Koenders heeft het standpunt van Nederland verduidelijkt, namelijk dat Suriname het verdrag niet eenzijdig kan beëindigen. Nederland vindt dat het verdrag nageleefd moet worden, totdat er eventueel een ander verdrag voor in de plaats komt. Mahin Jankie, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) is blij met het standpunt van Nederland. De VSN strijdt al jaren voor naleving van deze overeenkomst door Suriname, omdat de vereniging vindt dat de autoriteiten van het land de wet verkeerd uitleggen.

De organisatie heeft daarover een klacht tegen Suriname bij de mensenrechtencommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten ingediend. De VSN wil dat Suriname ingevolge de TO alle onder dit verdrag vallende belanghebbende behandelt als alle andere Surinamers en hun diezelfde rechten toekent. Zo ook het kiesrecht. Koenders heeft woensdag in de Tweede Kamer uitgelegd dat de wet Personen van Surinaamse Afkomst de TO niet vervangt. Deze wet regelt de wettelijke status van Surinamers in de diaspora en geeft hen geen kiesrecht, noch minder vervangt ze de TO. Jankie noemt deze opmerking van de bewindsman heel belangrijk. Hiermee bevestigt Nederland meer dan ooit dat de Toescheidingsovereenkomst ook het kiesrecht toekent aan de Surinaamse Nederlanders.
  1. suriname 7
  2. nederland 6
  3. verdrag 6
  4. naleving 3
  5. koenders 3