1. vorige
  2. volgende

Het ACT Suriname is de Ware Tijd erkentelijk voor de publicatie van de artikelen

PARAMARIBO - Het ACT Suriname is de Ware Tijd erkentelijk voor de publicatie van de artikelen over het ‘Women Solar Engineering’-project. En het doet ons ook deugd dat de redactie het belangrijk genoeg vond om donderdag haar commentaar eraan te wijden. Helaaskan ACT Suriname zich niet terugvinden in het beeld dat geschetst wordt in het deel van het commentaar, waarin wordt gesteld: “Een handicap voor de scholing in India is de taalbarrière voor de Tepu-vrouwen die naar verluidt opgevangen wordt door kleuren, nummers en lichaamstaal. Waarom zo moeilijk als het makkelijk kan. De training hier verzorgen met een Surinaamse tolk kan de taalbarrière doorbreken en het vooruitzicht blijft dat veel meertrainees beschikbaar komen voor andere dorpen, wat meer duurzaamheid oplevert.” 

Hier slaat het commentaar helaas de plank volledig mis. Het programma van onze partner de Barefoot College is niet nieuw. Er zijn al meer dan 1.100 vrouwen uit 73 landen uit Latijns- Amerika, Afrika en Azië getraind in India. Technische voorkennis is geen vereiste voor deelname. Het programma is speciaal ontwikkeld voor vrouwen die door hun omstandigheden geen 'westerse scholing' hebben genoten zoals Anna Nantawi en Ketoera Aparaka. Empowerment van vrouwen is een gedachte die primair staat bij deze training. Reizen is daar een onderdeel van. Door deze inheemse vrouwen de gelegenheid te geven te reizen en vrouwen uit andere landen met andere culturen te ontmoeten, krijgen ze de kans indrukken en kennis op te doen die kunnen helpen bij het nadenken over toekomstige ontwikkeling van het dorp. Hun wereld verruimt zich in één oogopslag. De ambassadeur van India verwoordde het als volgt bij de presentatie van het project in Hotel Residence Inn: "Binnen het ITEC-programma trainen wij vrouwen uit dorpen van verschillende landen.

Voor Suriname is het de eerste keer dat twee vrouwen zullen deelnemen aan de cursus die gericht is op het ontrafelen van hoogwaardige technologie en aantoont dat met de juiste wijze van training 'de ongeschoolde en half geletterde' voorwerpen zoals zonnepanelen en waterpompen 'kan bedienen en beheren'." (De Indiase overheid financiert de training via het ITEC-programma.) Door de vrouwelijke solar engineers, onder wie ook vrouwen uit inheemse dorpen uit Latijns-Amerika zijn er al meer dan vijfhonderdduizend mensen van een basis zonne-energiesysteem voorzien. De solar engineers hebben de systemen geïnstalleerd, onderhouden ze en doen de reparaties. De dames uit Tepu zullen na terugkeer in Suriname ook anderen kunnen trainen. Dit helpt ook bijdragen aan het duurzame karakter van dit initiatief. De train de trainer opzet is bedoeld om rurale streken, waar de nood hoog is, tegemoet te komen en lokaal voort te gaan met kennis en vaardigheden bijbrengen, terwijl anderen in het buitenland de kans krijgen een unieke ervaring op te doen.

We zijn ons terdege bewust van de positie van de vrouw binnen de inheemse cultuur. Er is in de werkgebieden een positieve ontwikkeling in de gemeenschappen dat ook vrouwen betrokken worden bij ontwikkelingsvraagstukken. Hoewel het programma in India primair gericht is op 'Women Empowerment', zullen niet alleen vrouwen maar ook mannen getraind worden door de trainees die als trainers terugkeren. ACT Suriname is er trots op dat we na de presentatie van het programma aan de gemeenschap van Tepu, met goedkeuring van het traditioneel inheems gezag, twee door de gemeenschap aangewezen vrouwen de gelegenheid kunnen geven de training in India te volgen. Nantawi en Aparaka kunnen kennis opdoen, hun visie verbreden, andere culturen leren kennen en al is het op kleine schaal meedoen met internationale ontwikkelingen.

Steven Leeflang, communication officer ACT Suriname
  1. vrouwen 12
  2. suriname 6
  3. programma 6
  4. india 5
  5. training 5