1. vorige
  2. volgende

Tot gistermiddag half vier wist ik eigenlijk nog niet wat ik in deze kolommen zou schrijven

Tot gistermiddag half vier wist ik eigenlijk nog niet wat ik in deze kolommen zou schrijven. Nee, niet waarover ik wilde schrijven, maar waarmee ik zou willen beginnen, want de afgelopen week is zoveel gebeurd en gezegd. Ik koos uiteindelijk voor minister Dodson en DNA.  

Zo hadden we de spoedassembleevergadering waarbij de samenleving voor de zoveelste keer werd getrakteerd op toespraken doorspekt met zoveel holle frasen, loze beloften, kiezersbedrog, misleiding en klinklare whisfull-thinking, dat de haren je te berge rijzen. De een probeerde serieus over te komen, de andere sloofde zich uit als kermisklant en komiek. Als journalist die al bijkans twintig jaar met het bijltje hakt in Suriname, was de uitkomst van de vergadering voorspelbaar. Aan het begin van de 'beraadslagingen' vroeg een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade nog: 'wat denk je dat het uiteindelijk zal worden?' Mijn antwoord toen was: 'De parlementariërs zullen het woord voeren, coalitie positief, oppositie negatief. De regering zal haar zegje doen en aan het einde van de rit komen er twee moties. Die van de coalitie waarin de regering wordt ondersteund en aangespoord op de ingeslagen weg door te gaan, zal worden goedgekeurd en die van de oppositie wordt weggestemd". Ik kreeg gelijk. Maar het was geen rocket science: het was de Surinaamse politiek in al haar glorie.

Op de vergadering kom ik later terug. Nu over de nieuwe minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Na een maand in het zadel te zitten, maakt hij van alle ministers op mij de meeste indruk. Een Surinaams gezegde luidt: 'Takiman a no duman'. Op minister Dodson lijkt dit zo op het eerste gezicht niet van toepassing te zijn. Hij praat - misschien soms te veel of voor zijn beurt - én hij doet! Zal misschien ook liggen aan de naam van de partij die hem heeft voorgedragen. DOE heeft geen keus dan hard in te gaan tegen illegale activiteiten en chaos binnen het beleidsgebied van Natuurlijke Hulpbronnen, nadat de partij vijf jaar lang heeft gezeurd om op te treden tegen onacceptabele praktijken en corruptie. Tijdens een familieonderonsje afgelopen zondagavond thuis bij m'n ouders was Dodson onderwerp van gesprek. De meningen onder de acht broers en zusters over zijn optreden tot nu toe en vooral met betrekking tot de scalians waren verdeeld. De een was positief, de andere sceptisch, een andere zei ronduit dat hij binnenkort met de feiten op de neus zal worden gedrukt wanneer hij wil optreden tegen scalians die eigendom zijn van personen in de hogere echelons van de regering. Mij komt het echter voor dat Dodson vrijbrief van de president heeft om naar eigen goeddunken op te treden. Als het laatste waar is, is dat een teken dat de president (eindelijk) moe is van onacceptabele ontwikkelingen en situaties die voortspruiten uit het wanbeleid van de afgelopen vijf jaar. Jammer is dat hij de rommel door de nieuwelingen laat opruimen en het niet zelf doet. Gaat het fout, dan hebben zíj het gedaan. Gaat het goed, dan hebben wíj het gedaan. Gisteren toonde minister Dodson opnieuw zijn (spier)ballen. Alle acht scalians op het stuwmeer werden in beslag genomen. Nu nog de andere op de plaatsen waar dat ook niet mag.

Nu terug naar de laatste DNA-vergadering. Ik hoorde een opmerking van de minister van Financiën die mij een onheilspellend voorgevoel bezorgde. Dat gevoel kwam op toen hij het woord 'holding' liet vallen in het kader van de voortzetting van de bauxietindustrie in Suriname. Ik zag ineens visioenen van een eens bloeiende Para Industries, de holdingmaatschappij van de Staat die uit Surinaamse grondstoffen bouwstenen, borden en glazen alsook vloertegels produceerde. Uiteindelijk werden de Para Industries-bedrijven Pembadoti, Glasinsur, Eronova en Paradoti gekanibaliseerd door personen die gelieerd zijn aan de NDP, totdat er niets overbleef. Meerdere van deze personen hebben tot vandaag nog enige melk in de pap te brokkelen in het regeringsbeleid. Om te voorkomen dat de lokale bauxietindustrie een wiegendood sterft nog voordat die in Surinaamse handen komt, adviseer ik, alle personen die een of andere rol gespeeld hebben bij Para Industries weg te houden van de nieuwe holding. Zoals ex-assembléelid Guno Castelen eens zei: deze mensen hebben 'krabita anu'. Serieus!

ivancairo@yahoo.com

  1. minister 5
  2. dodson 5
  3. personen 4
  4. uiteindelijk 3
  5. jaar 3