1. vorige
  2. volgende

Herdenking 99ste geboortedag van jagernath lachmon


Mr. Jagernath Lachmon, één van de oprichters van de VHP, is geboren op 21 september 1916 in het district Nickerie aan de corantijnpolder serie b no 13.

Lachmon kwam uit een zeer arm landbouwer gezin. Zijn ouders kwamen uit India en wisten zich te vestigen als contractarbeiders in Suriname. Zijn vader was een landbouwer en zijn moeder was een melkboerin.

Lachmon was de jongste uit het gezin, maar het lukte hem ondanks moeilijke omstandigheden zich toch te ontwikkelen tot een van de grootste zonen in Suriname. Hij was ook in die tijd een van de jongste genomineerde advocaten in Suriname.

Mr. Lachmon is ook samen met Johanes Mungra de mede- oprichter geweest van de politieke partij de VHP.Hij heeft decenia’s een goed en positieve bijdragen geleverd aan de partij als voorzitter. Het politiek leven van Lachmonging niet makkelijk en daarom dat hij de theorie van het buigende riet in het leven riep.

Lachmon is een geboren leider geweest en heeft ook jaren zijn bijdragen geleverd aan de opbouw van dit land Suriname. Hij is jaren lang ook DNA – voorzitter geweest. De nestor in de politiek heeft zijn ideologie en filosofie voor zijn opvolgers achtergelaten.

Heel verrassend kregen wij allen op 18 oktober 2001 te horen dat ons geliefd ‘Papa Lach’,zoals hij genoemd werd,niet meer in ons midden was. Dit bericht heeft de hele natie diep gschokt. Lachmon was altijd een voorstander van een multi-etnische samenleving. Vandaar dat hij de verbroederingspolitiek in het leven riep. Zodra de etnische relaties onderdruk komen te staan, kunt u elk succes op welk pad dan ook vergeten was zijn stelling.

Ik doe een dringend beroep op het huidig bestuur en in het bijzonder op de huidige voorzitter van de VHP de heer Chan Santokhiom de ideologie en de filosofie van deze grote zoon en de gewezen partijvoorzitter niet ten grabbel te gooien. Laten wij de belangen van de natie Suriname op de voorhoede plaatsen en de politiekvoering die met nepotisme, families en vriendjes te maken heeft voor eens en altijd achter wegen laten.

De verbroederingspolitiek die wijlen ‘Lach’ voorons heeft nagelaten moet een lijdraad zijn voor de verdere opbouw en ontwikkeling van dit land.

Ik doe verder ook als nageslacht van deze nestor in de Surinaamse historieeen zeer dringend beroep op de voorzitter en de leiding van de partij om de naam van Lachmon nooit door te strepen.

Ik feliciteer de totale gemeenschap met deze bijzonder dag.

Sushma Priya Lachmon

  1. lachmon 8
  2. suriname 5
  3. voorzitter 4
  4. partij 3
  5. leven 3