Gemeenschappen Awala-Yalimapo en Galibi willen behoud cultureel erfgoed

Onder toeziend oog van de Franse minister van Cultuur, mevrouw George Pau-Lanchevin, ondertekenden de gemeenschappen van Awala-Yalimapo (Frans Guyana) en Galibi (Suriname) een officiële overeenkomst voor culturele samenwerking afgelopen vrijdagmiddag. De twee gemeenten die de gebieden vertegenwoordigen, hebben dezelfde culturele identiteit en rijke historische waarde. Ze zijn ervan bewust, dat hun cultureel erfgoed verloren dreigt te gaan. Ook de instelling van natuurreservaten in hun gebieden speelt een belangrijke rol. Er is geen mechanisme dat het cultureel erfgoed beschermt.Het streven is een duurzame ontwikkeling van de gebieden te bevorderen. De bewoners van de gebieden zullen eveneens bewust gemaakt worden voor de bedreigingen en gewezen worden op hun eigen verantwoordelijkheid. Een goede en kwalitatieve cultuur zal aangeboden worden voor geïnteresseerden.
In de culturele samenwerking zal getracht worden een leidraad te formuleren over de cultuur, de natuurlijk en de geschiedenis. Om kennis en vaardigheden te creëren met betrekking tot het erfgoed, zullen workshops verzorgd worden. Er komen speciale bijeenkomsten over bepaalde onderwerpen die door interne en externe deskundigen benaderd worden. Tentoonstellingen zullen mede helpen meer inzicht te krijgen in de culturele rijkdom van de Inheemsen. Voor studenten op junioren- en seniorenniveau worden educatieve programma’s opgesteld. Om de gestelde doelen te realiseren, wordt het ressort Galibi in Suriname geheel bij dit project betrokken.
De komende periode zullen er bilaterale bijeenkomsten zijn tussen de verschillende actoren die het gebied vertegenwoordigen. “Het ligt nu aan Galibi, dat het project geïmplementeerd wordt”, aldus dorpshoofd Ramses Kajoeramari van Langamankondre. Deze vorm van samenwerking is een uitvloeisel van de River Council Meeting van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname en de Franse overheid. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, directoraat Cultuur, en het ministerie van Regionale Ontwikkeling geven eveneens hun volledige ondersteuning aan dit project.

  1. cultuur 4
  2. culturele 4
  3. gebieden 4
  4. galibi 3
  5. suriname 3