1. vorige
  2. volgende

Bouw CBB-gebouw Santodorp begonnen

Te Santodorp is gestart met de bouw van een nieuw kantoor voor het bureau voor burgerzaken van het ressort. Het bureau is sinds 2005 ondergebracht in een huurpand. Het bureau te Santodorp zorgt voor het bijhouden van de persoonsgegevens van een deel van Paramaribo zuid/west en een deel van het district Wanica. Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken (Biza) hield een toespraak bij de eerstesteenlegging.

Leilis zegt dat voor het garanderen van een optimale dienstverlening, enkele randvoorwaarden aanwezig dienen te zijn. “Het ministerie van Biza zorgt voor onder andere een goede huisvesting en meubilair, maar voor andere zaken zoals een goed onderhouden en betrouwbaar bevolkingsbestand, zal de verantwoordelijkheid in eerste instantie moet worden gelegd bij het CBB en haar personeel”, hield hij de aanwezigen in zijn toespraak voor.

Leilis verzekerde hen ervan dat het ministerie zijn deel optimaal wil uitvoeren. Van het personeel vroeg hij een honderd procent inzet voor het bereiken van de gestelde doelen. Volgens hem staan de bureaus voor burgerzaken er vergeleken bij andere overheidskantoren er wat betreft voorzieningen en huisvesting niet slecht voor. “Maar wie aan de weg timmert heeft veel bekijks. De CBB-kantoren zijn de drukst bezochte kantoren in het land. En waar er gewerkt wordt, worden er ook fouten gemaakt. Dat laatste mag voor CBB-personeel niet als excuus dienen. Wij zijn allen in dienst van het volk”, gaf hij zijn ambtenaren mee.

  1. bureau 3
  2. deel 3
  3. leilis 3
  4. cbb 3
  5. personeel 3