1. vorige
  2. volgende

NICKERIE - De politie in Nickerie is samen met de jachtopzieners van ’s Lands

NIEUW-NICKERIE - De politie in Nickerie is samen met de jachtopzieners van ’s Lands Bosbeheer (LBB) bezig alle illegale praktijken aan te pakken in het Bigi Pan-gebied. Gewestelijk Politiecommandant (GPK) Stanley Benschop zegt dat illegale Guyanezen in het Bigi Pan-gebied werken om garnalen te vangen die vervolgens worden overgebracht naar Guyana.  

"We kunnen dit soort zaken niet toestaan, vandaar dat wij onze actie hebben verscherpt", zegt Benschop. De politie zal ook erop toezien dat de mensen de rits niet doorsteken. Door het vernielen van de rits langs de kust, stroomt het zwampwater de zee in. Daardoor stromen ook visbroed en vissen met het water mee. Hierdoor raakt het ecosysteem verstoord.

De politie heeft duidelijke instructies van de LBB-afdeling Visserij hoe de zaak aan te pakken. "We gaan ook optreden op basis van vreemdelingen wetgeving, want we weten dat het om mensen gaat die zich illegaal op ons grondgebied bevinden. Als blijkt dat ze met vergunningen werken die zijn afgegeven aan Surinaamse ondernemers, zullen wij de vergunninghouders aansprakelijk stellen."
  1. politie 3
  2. nickerie 2
  3. lbb 2
  4. illegale 2
  5. pakken 2