1. vorige
  2. volgende

Ptc studenten op buitenlandse studietrip


Vanuit het studenteninitiatief,studierichting;International Agri-businessvan het Polytechnic College Suriname (PTC) is er van 30 augustus – 9 september j.l een bezoek gebracht aan Brazilië (Fortaleza) om meer kennis op te doen binnen de agrarische gebeuren aldaar. Het is alom bekend dat de agrarische sector grote prioriteit genietin Brazilië en dat op grote schaal aan landbouw, veeteelt en aquacultuur activiteiten ontplooid worden ondersteund door onderzoek en technologie.

De studentengroep van het cohort 2011 hebben na de eerder gemaakte studietoursnaar Guyana en Trinidad, respectievelijk in 2013 en 2014, hun horizon verbreed naar Braziliëom de 22e Internationale Week van Fruitgewassen, Floriculture en Agroindustrie FRUTAL 2015 en Seminar INOVAGRIbezocht.

Het hoofdthema van de beurs was “Het Optimalisatie van het watergebruik ten behoeve van de Agrarische Productie”. De beste technologieën en droogte co-existentie projecten werden tijdens dit evenement bediscussieerd en gedemonstreerd.

De beschikbaarheid van voldoende zoetwater iseen mondiaal probleem en overheden zullen uiteindelijk een keuze moeten maken tussenconcurrerende vraagstukken; bijvoorbeeld water voor industrieel gebruik ofwater voor agrarische productie.

Behalve Frutal 2015 heeft de studentengroep ook geparticipeerd in drie (3) Inovagri International Meeting die in hetzelfde imposante congres gebouw, Centro De Eventos Do Ceará, gehouden werd. Tijdens deze 4 – daagse meeting hebben verschillende lokale en internationale deskundigen inleidingen gehouden, sommige zeer wetenschappelijk en andere meer op de toepassing van de wetenschap, allen betrekking hebben op issues ten aanzien van het gebruik van water in de agrarische sector.

Enkele van de Agenda topics waren: Approximation of Planning and Expansion of Irrigated Agriculture in Brasil (Event opening Lecture), Irrigation and large-scale hydrologic impacts, Irrigation and Energy: indicators and rational use, Technology transference in irrigation: better understanding the irrigator through advisory, and Family irrigation: good agricultural practices and improving efficiency of water use. Er was ook een poster tentoonstelling en diverse boeken waren tegen zeer redelijke prijzen te koop.

Eveneens zijn er bezoeken afgelegd aan diverse laboratoria van het Agrarisch Onderzoekscentrum “EMBRAPA”, Fortaleza. De studenten zijn geconfronteerd geweest met hoogwaardige technologieën; ter verbetering van de agrarische productie en ter vervaardigingnieuwe van bijproducten of eindproducten uit agrarische afval. Tevens hebben de studenten kennis mogen maken met de verscheidene professoren betrokken bij het onderzoekscentrum en op deze wijze ook hun netwerk welke in de toekomst zeer bruikbaar kan zijn verruimd.

De directeur van het Polytechnisch College Suriname (PTC) speelde strategisch in op de ontwikkelingen van het studenteninitiatief om naast hun eigen bijdrage volle ondersteuning te geven middels eenfinanciële ondersteuning. Ook hebben andere lokaleorganisaties een financiële bijdrage gedoneerd waar de groep zeer erkentelijk voor is.

De exposure van studenten aan buitenlandse technology en ontwikkeling heeft zeker een verstrekkende impact op hun visie aangaandede ontwikkeling van het land en wordt gezien als een goed initiatiefals aandachtspunt binnen het onderwijsbeleid van Suriname. Deze studietrip heeft invloed gehad op het perspectief van de betrokken studenten.

De voorbereiding is een inspanning geweest van de studietrip coördinator Dr. Robert Kross PhD, studietrip begeleider Hesdie Grauwde MSc, assistent coördinatoren en initiatiefnemers: Romarlisa Bisphan, Dharma Bansi enGregory Bout. De overige studenten die mee hebben geparticipeerd aan deze studietrip zijn respectievelijk: Majorie Simon, Jowy Essed, Sairah Stippel, Nasima Djorai, Sean Resopawiro en Farah Debie.

  1. agrarische 7
  2. and 6
  3. studenten 5
  4. irrigation 4
  5. studietrip 4