Chinese ambassadeur: 'Meer geven, minder verwachten'

Ambassadeur Yang Zigang van de Volksrepubliek China en vicepresident Ashwin Adhin in gesprek tijdens de 66ste gedenkdag van China’s oprichting. (Foto Ranu Abhelakh) Ambassadeur Yang Zigang van de Volksrepubliek China is verheugd dat de praktische samenwerking heeft bijgedragen tot Surinames sociaal economische ontwikkeling en verbetering van het welzijn van het volk. Yang sprak woensdagavond ter gelegenheid van de viering van het ontstaan van de Volksrepubliek China, 66 jaar geleden. Hij ontkracht de gedachtegang alsof China’s steun bedoeld is voor het verkrijgen van natuurlijke hulpbronnen in Suriname.

“Feitelijk en statistisch gezien, wordt het overgrote deel van de winstgevende natuurlijke hulpbronnen in Suriname zoals goud, aluminium, ruwe olie en hout, geëxporteerd naar Amerika en Europa.” De multinationals zijn de toonaangevende bedrijven in de sector en er zijn geen grote Chinese ondernemingen operationeel op dit gebied. De diplomaat gaf aan dat zijn land een oprechte steun biedt aan ontwikkelingslanden, zonder enige voorwaarden eraan te verbinden. Ook is er geen streven naar andere voordelen. “Meer geven, minder verwachten, wederzijds voordeel tot een win-win situatie”, zijn de principes die China hanteert in de ontwikkeling van economische banden en ondersteuning aan ontwikkelingslanden, “en dat zal geenszins veranderen”.

Yang gaf aan dat de export naar China maar 2% deel uitmaakt van Surinames totale jaarlijkse uitvoer. Hij ziet graag uitbreiding van deze importen uit Suriname, hoewel deze door de markt zelf wordt bepaald. De communicatie, samenwerking en de ondersteuning van Suriname in bilaterale en multilaterale kwesties wordt zeer gewaardeerd. In twee jaar tijd heeft de Chinese regering aangekondigd leningen en coöperatieve fondsen ter waarde van tientallen miljarden dollars beschikbaar te stellen voor Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. “We hopen dat Suriname de kans zal grijpen en gebruik maakt van de relatieve fondsen.”

Suriname is dankbaar
Vicepresident Ashwin Adhin gaf aan dat Suriname, China dankbaar is voor alle schenkingen, ondersteuning en inspanningen op internationale fora zoals Celac en de BRICS bank. “Deze initiatieven en strategieën, een bewijs van Zuid-Zuid solidariteit, markeren belangrijke mijlpalen en reflecteren de vorderingen in hervormingen van internationale samenwerking”. Adhin gaf de verzekering dat Suriname de coöperatie met China voortzet. Volgens ambassadeur Yang heeft de bilaterale pragmatische samenwerking tussen beide landen, vruchtbare resultaten opgeleverd.

Yang haalde aan dat Suriname in de afgelopen vier jaren 24 containers met diverse landbouwmachines, 360 tractoren en 2000 computers als schenking van China heeft ontvangen. De financiële ondersteuningsprojecten uitgevoerd in Suriname, dragen een prijskaartje van ongeveer US$ 140 miljoen. Hieronder vallen het Wanica ziekenhuis, Sophia's Lust buurthuis, 1000 woningen, verkeer en veiligheid monitoring systeem in Paramaribo. Ook het onderhoud van het kantoorgebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een straatveegvoertuig en kolkenzuiger. Yang haalde ook de schenkingen aan die zijn land heeft geboden aan het ministerie van Defensie zoals voertuigen, uniformen en uitrusting, terwijl de asfalterings- en huizenbouwprojecten, gefinancierd met zachte leningen, goed zijn voor US$ 350 miljoen.

Intussen onderhandelen beide landen nu over een overeenkomst om het betalen van dubbele belastingen te vermijden. De ambassadeur stond ook stil bij de 40ste onafhankelijkheidsviering van Suriname, in november. Volgend jaar is het precies 40 jaar geleden dat China als een van de eerste landen diplomatieke banden aanging met Suriname. “Terugkijkend op de afgelopen 40 jaar, hebben onze bilaterale betrekkingen zich positief en snel ontwikkeld en zijn er wederzijdse voordelen gehaald.”
  1. suriname 12
  2. china 9
  3. yang 7
  4. jaar 5
  5. ambassadeur 4