Met 33 stemmen is donderdag de Wet op Nationaliteit en Ingezetenschap aangepast

PARAMARIBO - Met 33 stemmen is donderdag de Wet op Nationaliteit en Ingezetenschap aangepast. Onder meer zijn er bepalingen die verband houden met de wet Personen van Surinaamse Afkomst in opgenomen en is de genderongelijkheid verdwenen. Het initiatief voor de wetswijziging kwam van de parlementariërs Anton Paal, Frederik Finisie, Ronny Tamsiran en Marinus Bee. 

Minister van Binnenlandse Zaken Edmund Leilis zei dat de regering zeer ingenomen is met het initiatief. Belangrijk is dat de nieuwe wet gelijkheid voor iedereen benadrukt. Ook is opgenomen dat aan niemand een nationaliteit kan worden opgedrongen en dat niemand de nationaliteit kan worden ontnomen als dat zal leiden tot statenloosheid.

Eerder was het alleen mogelijk dat kinderen bij de geboorte in eerste instantie hun nationaliteit ontleenden aan die van de vader. Pas als de nationaliteit van de vader niet kon worden aangenomen, kreeg het die van de moeder. Dit staat haaks op het gelijkheidsbeginsel. Ook was het zo dat alleen de buitenlandse vrouw de mogelijkheid had te opteren voor de Surinaamse nationaliteit al ze met een Surinaamse man was getrouwd. Dit werd als discriminerend ten opzichte van de man ervaren. 

Uit de debatten kwam ook naar voren dat de wet het hebben van een Surinaamse en een vreemde nationaliteit niet verbiedt. 
  1. nationaliteit 7
  2. wet 4
  3. surinaamse 4
  4. opgenomen 2
  5. initiatief 2