Aanpassing Wet Surinaamse nationaliteit aangenomen

De initiatiefwet die het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit regelt, is donderdagavond met algemene 33 stemmen aangenomen in De Nationale assemblee. Anton Paal (Mega Combinatie/PALU), een van de initiatiefnemers, zegt dat het gaat om belangrijke elementen die zijn aangepast, zoals gendergelijkheid bij het bepalen van de nationaliteit bij kinderen, en enkele aspecten over het Surinamer zijn. Er is ook meer duidelijkheid gebracht in het vraagstuk rond dubbele nationaliteit en het huwelijk tussen een Surinamer en een vreemdeling.

Paal benadrukt dat het nu wel moeilijker is de Surinaamse nationaliteit te verliezen dan deze te verkrijgen. Dit maakt dat deze wet meer dan voorheen de mogelijkheid schept voor een dubbele nationaliteit. “Maar we moeten in Suriname ermee leren leven”, meent Paal. Belangrijk is ook dat mensen niet langer in onzekerheid leven. Bij de geboorte van een kind, ongeacht het geslacht van een van de ouders die Surinamer moet zijn, krijgt het kind automatisch de Surinaamse nationaliteit. Er wordt nu niet langer een keuze gemaakt voor de nationaliteit van de man alleen.

Bij een huwelijk is het niet langer meer van belang dat de man een Surinamer moet zijn, zodat de vrouw de Surinaamse nationaliteit kan krijgen. De keus is vrij wel of niet te kiezen voor de Surinaamse nationaliteit. Hier zijn wel enkele voorwaarden in de wet opgenomen om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van het instituut huwelijk. Zo moet bij het aanvragen van de Surinaamse nationaliteit aangetoond worden dat het huwelijk al voor een periode van twee jaar gaande is en dat beide personen op één woonadres een duurzame relatie hebben. Deze voorwaarden kunnen als mededeling gedaan worden bij de aanvraag aan de minister die het recht heeft de procureur generaal te vragen dit na te trekken.

Dubbele nationaliteit
Wat de dubbele nationaliteit betreft, stelt minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken, nadat de ontwerpwet was aangenomen dat Suriname officieel nu geen dubbele nationaliteit kent, maar dat wel stimuleert. Paal legt uit geen voorstander te zijn van de roep om onder andere sporters in het buitenland met een Surinaamse achtergrond automatisch te voorzien van ook de Surinaamse nationaliteit, waardoor zij een dubbele nationaliteit hebben. “We hebben die kwestie al geregeld in de wet ‘Personen van Surinaamse Afkomst’ (PSA). Daar kunnen de mensen zelf een keus maken”, zegt Paal.

De parlementariër zegt dat er niet bij wordt stilgestaan dat het moeilijk is een regeling te maken waarbij mensen met een bestaande nationaliteit ook de Surinaamse krijgen. Als je ze automatisch de Surinaamse nationaliteit geeft zet je zowel het land als de persoon in de problemen. Suriname is in het verleden al vaker voor het gerecht gedaagd door personen die automatisch de Surinaamse nationaliteit hebben gekregen bij hun geboorte, terwijl zij ook een andere nationaliteit hebben. Anderzijds is het onder andere in de Nederlandse wet een gegeven dat wanneer de persoon vrijwillig meewerkt aan het krijgen van een andere nationaliteit, hij de Nederlandse verliest.

In de kwestie van bijvoorbeeld de voetballers in Nederland, die PSA'ers zijn, zegt Paal dat liever gekeken kan worden naar wat de internationale voetbal federatie (Fifa) voorschrijft en hoe daar een regeling kan worden getroffen. Overigens zegt Paal dat hij eerder voorstander is van het investeren in eigen voetballers met een duidelijk beleid. De parlementariër zegt nog dat die Nederlandse voetballers beslist niet zitten te wachten om de Surinaamse nationaliteit te krijgen.
  1. nationaliteit 21
  2. surinaamse 13
  3. paal 7
  4. zegt 6
  5. dubbele 6