ALS TELESUR EEN monopolistische houding inneemt in het telefoonverkeer moet dat

PARAMARIBO - ALS TELESUR EEN monopolistische houding inneemt in het telefoonverkeer moet dat duidelijk gemaakt worden door de daartoe bevoegde autoriteiten. Houders van Uniqa-telefoonnummers kunnen sinds vrijdag niet gebeld worden vanuit Telesur-aansluitingen. Omgekeerd kan dat wel en ook belverkeer tussen Uniqa en Digicel is mogelijk. 

Als het juist is dat Digicel, de nieuwe eigenaar van Uniqa, verzuimd heeft om formeel de overname van Uniqa bekend te maken aan de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS), is dat een ernstige nalatigheid.

Het wekt wel bevreemding dat Uniqa en Digicel op de vingers worden getikt door Telesur voor het verzuim om administratieve en juridische documenten te verstrekken. De onderbreking in het belverkeer heeft volgens een functionaris van Telesur te maken met procedures die niet zijn afgerond.

Hoewel het staatsbedrijf op zijn strepen mag staan bij tekortkomingen, is het onbehoorlijk het verkeer te blokkeren, terwijl bekend is dat duizenden bellers gedupeerd worden. Vanuit een oogpunt van fatsoen zou Telesur de concurrerende bedrijven aangemaand kunnen hebben aan de verplichtingen te voldoen. Het is trouwens gewoonte dat nutsbedrijven burgers die gebruikmaken van hun faciliteiten aanmanen hun verplichting na te komen, alvorens tot afsluiting van de voorziening over te gaan.

Veel wijst erop dat de openmarktpolitiek in de telecomsector nadere studie vereist. Dat concurrenten van het staatsbedrijf de dupe worden van een voortgaande monopolistische positie van Telesur is merkbaar, maar concurrenten mogen niet gehinderd worden in hun expansie en dienstverlening.

Het meest belangrijke in deze kwestie is dat functionarissen van Telesur, belast met de afhandeling van de zaak, hebben gefaald. Ze hebben noch de flexibiliteit opgebracht, noch rekening gehouden met het algemeen belang en het ongemak dat duizenden bellers gedurende een aantal dagen hebben ervaren. Een 'belletje' of uitnodiging naar het andere telecombedrijf zou niets afdoen aan de waardigheid van de Telesur-medewerker die niets meer of minder zou hebben gedaan dan blijk geven van een coöperatieve houding.

Minister Andy Rusland van Transport Communicatie en Toerisme heeft duidelijk gemaakt voorstander te zijn van een oplossing op korte termijn.

Als wettelijke regelingen direct of indirect het staatsbedrijf Telesur zodanige bevoegdheden geven die het principe van een openmarkt belemmeren en stagneren, lijkt het verstandig nogmaals naar de effectiviteit van die wet(ten) te kijken. In elk geval is het te overwegen vooralsnog alle bevoegdheden die Telesur gebruikt in het nadeel van concurrenten vooralsnog enkel in handen te stellen van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS).

  1. telesur 10
  2. uniqa 5
  3. digicel 3
  4. staatsbedrijf 3
  5. concurrenten 3