Rampedarath ontevreden over optreden politie

De voorzitter van de Vereniging van Veehouders in Nickerie, Bramhdew Rampedarath, is ontevreden over de wijze waarop de politie van Nickerie optreedt in bepaalde zaken. Veehouder Peno Ramsamoedj geeft aan dat bijkans drie maanden geleden een koe van hem is aangereden nabij de stalweide in Nickerie. Hij geeft aan dat de politie zonder hem op de hoogte te stellen het vee heeft laten slachten en verkopen. Tot nu toe heeft hij geen geld ontvangen van de politie. Rampedarath geeft aan dat er brieven zijn geschreven naar de procureur-generaal en deze heeft de gewestelijk politiecommandant van Nickerie aangegeven een onderzoek te stellen in deze kwestie.
‘Tot nu toe is er niets van terechtgekomen. Sinds wanneer is de politie bevoegd om vee te laten slachten’, zegt Rampedarath in gesprek met Dagblad Suriname. Hij geeft aan dat door naar de media te stappen, de instanties wel zullen reageren en dat het onderzoek dan komt. Ramsemoedj geeft aan dat hij na het voorval contact heeft gemaakt met de politie en deze heeft hem aangegeven dat het vee niet veel geld heeft opgeleverd. Hij geeft aan dat de ressortcommandant van Waldeck, dhr. Lim-a-Koen, belast was met deze zaak en hij de opdracht had gegeven om het vee te slachten. Hij is van mening dat er gefraudeerd zou zijn met de gelden door de politie.
Gewestelijk politiecommandant Stanley Benschop hiermee geconfronteerd, geeft aan dat de politie wel een noodslachting kan doen en dat de autobestuurder in deze zelfs meer betaald moet worden voor de schade die zijn voertuig heeft opgelopen. Hij geeft aan dat in overleg met het Openbaar Ministerie de noodslachting kan geschieden. Hij geeft verder aan dat nadat de gemaakte kosten uit het bedrag dat het vee heeft opgeleverd, zijn afgeschreven de eigenaar het resterend deel terugkrijgt. ‘Blijf er niets over, dan krijgt hij ook niets’, zei de gpk.

  1. geeft 9
  2. politie 7
  3. vee 5
  4. nickerie 4
  5. rampedarath 3