Soerdjan wil ingrijpen onrechtvaardigheid in VHP

VHP-topper tevens assembleelid Lekhram Soerdjan vindt dat de leiding van de partij onmiddellijk moet ingrijpen omdat leden tegen elkaar worden uitgespeeld. Op deze manier wordt er verdeeldheid binnen de partij gebracht. Hij heeft zaken binnenshuis aangekaart, maar er komt geen verbetering.

Soerdjan geeft summier aan waar hij zich aan stoort.
"Het huidige beleid heeft op verschillende gebieden behoorlijk wat steken laten vallen. Het inhumaan personeelsbeleid (ontheffingen), het niet doelmatig aanwenden van staatsmiddelen, en vermoedelijke corruptieve handelingen zijn enkele voorbeelden. Het electoraat kijkt uit naar een goed alternatief. Is de VHP met de huidige (interne) werkwijze een alternatief?

Ter introductie zal ik in dit artikel enkele misstanden binnen de VHP vooralsnog oppervlakkig presenteren. De werkwijze binnen de VHP wordt met betrekking tot de factor mens gekarakteriseerd door o.a. de volgende negatieve handelingen:
1. Het tegen elkaar uitspelen van hardwerkende partijleden en het zodoende creëren van verdeeldheid om te kunnen heersen. Hierbij worden ook informele structuren ingezet om personen te saboteren en te ondermijnen.
2. Het voortrekken van ‘jaknikkers’ en hielenlikkers die nauwelijks politiek inzicht en draagvlak hebben, waarbij kritische personen zoveel als mogelijk worden weggewerkt.
3. Het uitsluiten van personen die een bijdrage hebben geleverd om de partij in stand te houden. Een deel van de oude kernbestuursleden is een van de voorbeelden.
Door deze sluwe werkwijze heerst er binnen de VHP een klimaat kenmerkend door sabotage, ondermijning, en miskenning van kritische VHP’ers en het accommoderen van hielenlikkers met bevoegdheden die ze nauwelijks kunnen dragen. Is dit een klimaat van ontplooiingskansen voor bijvoorbeeld jongeren die interesse hebben in de politiek?

Deze werkwijze zal bij de komende algemene verkiezingen resulteren in verlies. Indien er op een wonderbaarlijke wijze toch zetelwinst wordt behaald en de trend van nepotisme en ondermijning voortzet, zal de VHP absoluut geen garantie kunnen bieden voor duurzame ontwikkelingen die wordt beloofd en waarop vooral de jongeren zitten te wachten.

Nadat intern vele malen deze zaak in de afgelopen anderhalf jaar is aangekaart, waarbij een aanpak is uitgebleven en integendeel de vernederende werkwijze juist intenser is geworden, heb ik gemeend publiekelijk een beroep te doen op de leiding van de VHP om onmiddellijk in te grijpen."
  1. vhp 7
  2. werkwijze 5
  3. partij 3
  4. personen 3
  5. soerdjan 2