1. vorige
  2. volgende

Verdachte weet niets af van drugs

Frans D. heeft op 13 juli 2014 de wet op Verdovende Middelen overtreden. Hij heeft gepoogd om 3172 gram cocaïne te smokkelen naar Nederland. Frans D. die Nederlander is, verklaarde dat hij niet wist dat er drug in de twee pakketjes fruit verwerkt was. Deze pakketten moest hij van een zekere Baitali meenemen naar Nederland.

De verdachte beweerde dat hij aan korte termijn geheugenverlies lijdt. Hij had plannen om een onderneming is Suriname te starten. Dit zou hij samen met de makelaar Baitali doen. Er werden goede afspraken gemaakt hierover. Ook was er een vertrouwensband tussen beiden ontstaan. Vandaar dat Frans D. niet aarzelde om de twee pakketten mee te nemen naar Nederland.

Rechter Marie Mettendaf vroeg de verdachte waarom hij eerst een andere koffer aanwees. Frans D. zei hierop "dat de politie voor hem liegt". Ook vertelde hij in de eerste instantie dat het om een zekere Batisan ging die hem de pakketten had meegegeven. Frans D. was erg geïrriteerd en vertoonde een attitude waartegen het Openbaar Ministerie en de magistraat moeite hadden. Zij moesten de verdachte steeds op zijn gedrag wijzen.

Frans D. verklaarde bij zijn aanhouding dat de drugs aan hem toebehoorde. Op de zitting gaf hij aan dat hij dit gezegd had omdat hij nog geen raadsman had en liever gebruik wilde maken van zijn zwijgrecht. Officier van justitie, Reshmi Rathipal, stelde dat zij het erg vreemd vindt dat de verdachte zich een heleboel kleine details wel kan herinneren, maar zaken over het strafbare feit niet. Deze zaak zal op 24 juli verder behandeld worden.
  1. frans 6
  2. verdachte 4
  3. nederland 3
  4. pakketten 3
  5. juli 2