DE VOORZITTER VAN de Caribische Werkgevers federatie Wayne Chen zegt

DE VOORZITTER VAN de Caribische Werkgevers federatie Wayne Chen zegt, dat er verschil is tussen wat afgestudeerden kunnen en wat werkgevers van hen verwachten. Ferdinand Welzijn, voorzitter van het Surinaams Bedrijfsleven pleit voor de spoedige instelling van de Suriname National Training Authority. Hiermee zal competentie- onderwijs bevorderd worden. In alle vijftien Cariforum-landen wordt via organisaties van het bedrijfsleven een enquête gehouden. De bedoeling hiervan is achterhalen welke vaardigheden de bedrijven missen bij werkzoekenden omdat die niet in het onderwijs aangeleerd worden. 

Verschillende vakgebieden in Suriname leggen de behoefte aan gekwalificeerd- en competentie gerichte krachten bloot. Ondeskundige en incompetente krachten vullen het vacuüm op. Door tekort aan vooral gekwalificeerde vaklieden springen onbekwamen in hetgat, tot grote ergernis van burgers, die veel geld uitgeven voor werkzaamheden, die nooit adequaat worden uitgevoerd.

Als iemand maar een verfkwast in handen houdt, verbeeldt hij zich schilder te zijn. Zogenaamde monteurs en elektriciens hoeven, ooit eens schroefsleutel of schroevendraaier te hebben gebruikt of ze gaan rommelen aan een huisinstallatie of auto. Met als mogelijk gevolg, dat de auto meerdere keren opnieuw moet worden nagekeken en het elektrisch probleem in de woning kan in het ergste geval tot brand leiden.

Iedereen kan met een kapperszaak, een hossel, beginnen, maar nergens is bekend of die zaak is gecertificeerd. Zo kan de klant allerlei overdraagbare ziektes oplopen, omdat onbekwame kappers het meestal niet zo nauw nemen met de hygiëne.

Wat zich achter de schermen van sommige eethuizen afspeelt is niet transparant. Daar doet het BOG weinig aan, terwijl de burger risico loopt. Of het personeel medisch gekeurd is weet de klant niet.

Het klagen over onoordeelkundig bespuiten van groente is een gebed zonder eind. Instanties, die daarop controle moeten uitoefenen zijn daarvan op de hoogte, maar de gemeenschap wordt niet beschermd.

Niet minder alarmerend is de grote ergernis in de meeste winkels waar het personeel de meest elementaire vragen over een product niet kan beantwoorden. De klantvriendelijkheid en klantgerichtheid zijn over het algemeen zoek. Chinese winkeliers verstaan de klant niet en de klant moet het met gebarentaal doen. Klantvriendelijkheid is het visitekaartje van de onderneming.

Een duidelijke wens is dat winkeliers verplicht worden, tenminste de twee meest gesproken talen, Nederlands en Sranantongo te verstaan en te spreken. Alvorens zij in een winkel komen te staan. Trouwens, kennis van de talen bevordert de integratie. De ervaring leert dat de 'nieuwe chinees' daar open voor staat en het contact met de klant zelf intensief opzoekt.

Dit is maar een greep van zorgpunten, die te maken hebben met incompetentie en gebrek aan controle daarop. Autoriteiten zijn op de hoogte van de grote mate van incompetentie bij bepaalde beroepsgroepen, maar vegen dit gegeven onder de mat. Met het oog op het bevorderen en belang van toerisme moet een eind komen aan de slechte dienstverlening.

Trainingen en het stellen van hoge standaarden aan dienstverleners is daarom dringend gewenst.-.
  1. klant 5
  2. grote 3
  3. voorzitter 2
  4. werkgevers 2
  5. bedrijfsleven 2