1. vorige
  2. volgende

Agrarische sector binnenland krijgt ondersteuning


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft vandaag in kader van de ‘Dag der Agrariërs’ een samenwerkingsverband aangesloten met The Amazone Team. Dit samenwerkingsverband houdt in dat er gewerkt zal worden aan voedselveiligheid, voedselzekerheid en het genereren van inkomsten in het binnenland.

Het ministerie wilt ernaar toe werken om de leefstijl en het welzijn van gemeenschappen in het binnenland te verbeteren. Om dit te kunnen bewerkstelligen, heeft het ministerie haar expertise en ondersteuning aan deze gemeenschappen toegezegd. De gemeenschappen in Tepu, Kwamalasamutu, Sipaliwini en Apetina hebben gevraagd naar begeleiding en ondersteuning in de honingproductie.

De directeur van LVV, Djoemadie Kasanmoesdiran, vindt dit samenwerkingsverband belangrijk, omdat er ook harwerkende agrariërs in deze gebieden zijn die niet vergeten mogen worden.

  1. ministerie 3
  2. samenwerkingsverband 3
  3. gemeenschappen 3
  4. lvv 2
  5. agrariers 2