Netvoorzieningen water en stroom niet gratis


De extra kosten van netvoorzieningen voor nieuwe elektriciteit- en wateraansluitingen worden per 1 januari 2016 afgeschaft. Dit betekent echter niet dat deze voorzieningen geheel gratis zullen zijn.

De klant betaalt nog steeds in gevallen waarbij de netvoorzieningen ten behoeve zijn van particuliere- en overheidsverkavelingsprojecten (MinNH), inclusief de voorzieningen aan de masten (straatverlichting). Voorts moet ook nog steeds worden betaald voor transformatoraansluitingen van groter dan 315 KVA, inclusief trafomast en beveiligingen.

Waar ook voor moet worden neergeteld, zijn transformatoraansluitingen op priv├ęterreinen van groter dan 50 KVA. De klant die een aansluitingen wil zonder naaste voorziening bij het trafohuis in de binnenstad of bij PM-fundatie, zal eveneens de nodige kosten moeten ophoesten. De aansluitkosten houden in de huisaansluitkabel, meter, de meterinstallatie en eventuele tussenmast.

  1. kosten 2
  2. netvoorzieningen 2
  3. voorzieningen 2
  4. klant 2
  5. inclusief 2