Carolinabrug moet terugval ontwikkeling stuiten

Kapitein van het dorp Redi Doti tevens assembleelid Lesly Artist (Mega Combinatie/NDP) kijkt reikhalzend uit naar de voltooiing van de nieuwe Carolinabrug over de Surinamerivier. Doordat de brug al jaren op zich laat wachten, is de ontwikkeling van Para-oost volgens hem behoorlijk gestuit. Met de brug verwacht hij nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.

De parlementariƫr is ervan overtuigd dat, zoals de bruggenbouwer Ballast Nedam aangeeft, de nieuwe vaste oeververbinding over de Surinamerivier op 25 november af zal zijn. Ondanks de tweede ernstige aanvaring van de onafgebouwde oude Carolinabrug, verwacht de bruggenbouwer geen stagnatie.

Artist zegt dat Ballast Nedam aangegeven heeft het tempo te zullen opvoeren om zo de streefdatum van 25 november te halen. Er zal nu in shiftverband worden gewerkt. Zoals president Desi Bouterse heeft beloofd en door het werk dat nu verzet wordt, is Artist er van overtuigd dat de streefdatum voor de oplevering van de brug gehaald wordt. Hij zegt dat op bestuurlijk niveau vertegenwoordigers van het gebied reeds met elkaar hebben gesproken over de ontwikkeling welke zij verwachten met de komst van de brug. Para-Oost behelst onder meer de dorpen Carolina, Powakka, Ayo, Pierre Kondre, Redi Doti en Casipora.

Anticiperen op ontwikkeling
De dorpelingen zullen worden getraind en voorbereid op de ontwikkeling die gaat komen. Volgens de kapitein is er een grote terugval te bespeuren in de toerismesector. De mensen vertrouwen de ponton, waarmee de oversteek gedaan moet worden, niet. Door de jaren heen is het aantal toeristen drastisch gedaald. Nu krijgen Blaka Watra en Joden Savanna een facelift. Vooral Blaka Watra is het zwaarst vervallen. Bij Joden Savanna gaat het nogal goed. Het beheer is in handen van de gemeenschap van Redi Doti samen met de Joodse Gemeenschap in Suriname. "We verwachten dat meer toeristen deze kant op zullen komen". Artist ziet ook dat rivierrecreatie zijn plaats zal innemen. Vooral op Pierre Kondre en Redi Doti wordt getracht naar het model van White Beach een toeristenoord op te zetten.

Artist verwacht dat de ananasproductie, de grootste in Suriname, verder ontwikkeld zal worden. Het ligt in de planning om de productie op te voeren door areaaluitbreiding. Het streven is een productieproces op te zetten zoals de Cassavefabriek te Wit Santie. Door de opkoop te garanderen, zullen meer mensen ananas verbouwen. De kapitein meent dat het mogelijk moet zijn om te komen tot het fabriceren van eindproducten.

Ala-D Media
  1. artist 5
  2. redi 4
  3. doti 4
  4. brug 4
  5. ontwikkeling 4