Winston Jessurun: ‘Verschrikkelijke opportunistische daad van de NDP’

Het aangeven van de NDP dat de verschillende politieke partijen alleen de verkiezingen ingaan, wordt door de DA’91-parlementarier Winston Jessurun betiteld als een ‘verschrikkelijke opportunistische daad van de NDP.’ Volgens de politicus is het beslist geen geheim wat de NDP hiermee wil beogen. ‘Zij willen hun eigen doelen nastreven en ter wille daarvan gaan zij de wetgeving aanpassen.’ Jessurun kan het zich beslist niet voorstellen dat de NDP, die thans in het machtscentrum zit, op dergelijke wijze het verankerd systeem wil gaan veranderen.
Hij wijst erop dat de NDP in combinatieverband met de Volksalliantie en de A-Combinatie thans in het machtscentrum zit. Het zou de NDP beslist niet lukken om op eigen kracht in het machtscentrum te belanden. Jessurun legt er de nadruk op dat de oppositie deze kwestie beslist niet onaangeroerd zal laten. ‘Wij wachten even af, wij willen eerst weten welke argumenten zij aandragen. Daarna zullen wij onze stem laten horen.’

Asha Gajadien-Bhagwat

  1. ndp 6
  2. beslist 4
  3. jessurun 3
  4. machtscentrum 3
  5. gaan 2