Column: Politieke Borrelpraat (PBR) deel 208

“Wachte, wachte, ik begrijp het niet meer, of na law m’e law.”
“Is je water in whisky-soda veranderd?”
“Nee mang, mi no law so. Ik bedoel dit: een politieman en z’n vriend hebben een roofoverval gefingeerd, dus verzonnen, toch?”
“Ja, dat staat duidelijk in dat bericht, en daarom is hij vrijgelaten.”
“Maar er staat ook duidelijk dat er bij deze verzonnen roofoverval zestigduizend srd, twintigduizend euro en een hoeveelheid gouden sieraden zijn buitgemaakt. Is dat dan ook gefingeerd?”
“Natuurlijk niet, want een groot deel van de buit is na uitmuntend speurwerk na een dag bij die politieman aangetroffen.”
“Dus er is werkelijk geld en sieraden van eigenaar verwisseld en ze zijn teruggegaan naar de rechtmatige eigenaar.”
“Ja, dat is zo te zien niet verzonnen, dat is dus wel echt.”
“En die vriend van die agent bleek het broertje van de beroofde te zijn, is dat ook verzonnen?”
“Nee. Dat was ook echt.”
”Da wat is dan wel verzonnen? Dát begrijp ik niet.”
“Die roofoverval was verzonnen, dommie!! Dat staat toch in dat bericht.
“Maar er zijn toch geld en sieraden bij die politierover en z’n vriend aangetroffen die niet van hen waren, dus er is toch werkelijk geroofd, nog grotere dommie die jij bent.”
“Die politieman is vrijgelaten omdat de benadeelde zijn aanklacht heeft ingetrokken. Er is dus geen case meer. Klaar is Kees, grootste dommie die jij bent!”
“Al is er geen aanklacht, het vervolgingsapparaat kan ook vervolgen zonder dat er een aanklacht is ingediend. Dus aanklacht intrekken wil nog niet zeggen dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Het opent wel een bepaalde way out, jij grootsere dommie.”
“Okay, geen aanklacht meer, dus we laten je vrij, maar we zetten wel je ontslagprocedure in. Dan ben je toch schuldig aan iets, anders zou je toch niet ontslagen worden, allergrootste grootste dommie die jij bent!”
“Maar waarom is hij ondanks die intrekking van die aanklacht toch vrijgelaten als hij wel schuldig is aan iets??”
“Omdat hij anders zou gaan fluiten als een pikolet tijdens een zangvogelwedstrijd. Want vooral een politieman weet hoe leuk het vertoeven is in een politiecel. Die aardige jongens daar lusten je rauw, nak’ie bont en blaw te yu flaw. Daarmee vergeleken is ontslag uit de dienst een zegen.”
“Dus dan is er zo te zien een vieze deal geswiengd.”
“Dan wil ik bijna stellen dat deze hele zaak van alle kanten stinkt.”
“Neks no tingi. De beroofde, die zelf ook ambtenaar is, bij welke dienst vraag ik me wel af, heeft zijn aanklacht ingetrokken, misschien vanwege broertje, klari tok?”
“En uit het bericht lijkt het alsof hij de buit zelf is gaan terugvinden. Is de benadeelde dan ook opsporingsambtenaar?”
“Maar dat er bij de verzonnen roof gebruik is gemaakt van een echte dienstwagen, is wel waar. Misschien was het zelfs een PRO-wagen.”
“Zit geen zomaar dingen hier te insinueren.”
“Okay, ik heb geïnsinueerd, maar anderen hebben gefingeerd en gefantaseerd.”
“Jakkes, als dat zo is, als men vanuit de politie een roof tot verzonnen daad kan verklaren, dan is alles mogelijk en zijn we als gemeenschap aan de heidenen overgeleverd.’
“Heb je dat nu pas door?”
“Maar als de hele zaak verzonnen is, en de onstlagprocedure wordt gestart, laten we zeggen op eigen verzoek van de onschuldige politieagent M. werkzaam bij de PID, dan waarom waarschuwt de minister met ‘zero tolerance’ tegen agenten die zich lenen voor ‘dit soort praktijken.”
“En wat bedoelt de minister met ‘dit soort praktijken?”
“Hij bedoelt misschien: roofovervallen fingeren.”
“Of bedoelt hij: de zaak met vieze deals coveren?”
“Wat is de PID?”
“De geheime dienst binnen het korps, dus daar wordt info verzameld, zodat op tijd kan worden ingegrepen als er een politieman in de fout dreigt te gaan.”
“Of zo te zien de zaak coveren als er eentje de fout is ingegaan.”
“Zeg geen zomaar dingen, zeg geen zomaar dingen...”
“Kijk, ik kom uit het onderwijs. Zoiets hadden we ook op de scholengemeenschap waar ik jaren geleden werkte. Samen met een paar leerkrachten waaronder één OD, werkten we de nieuwe leerkrachten in, begeleidden hun en tjekten of ze het goed deden en zo merkten we dat een paar geld namen om cijfers ‘aan te passen’, bepaalde leerlingen lieten spieken, repetitiewerk ‘per ongeluk’ lieten slingeren, correctiemodellen lieten uitlekken. Nou, we hebben een aantal gevallen aangebracht, waarbij de ene keer een nieuwe consje betrokken was, een andere keer een hulp bij de administratie, weer een andere keer een leerkracht die haar hele cijferkaart van drie kwartalen opnieuw invulde en de oude vernietigde...”
“Hoe hebben jullie die gepakt.”
“Simpel: we hadden haar het vorige jaar al in het snotje, dus kopieerden we haar oude cijferkaart steeds en toen het moment daar was, legden we die naast haar nieuwe en zagen welke cijfers veranderd waren, van welke leerlingen. Zo kwamen we er ook achter van wie ze ‘wat lekkers’ had gekregen.”
“En wat is er met de desbetreffende leerkracht gebeurd? Want dit is fraude met een ambtelijk stuk, plus het aannemen van steekpenningen, dus dies n’a skoot-tori.”
“Ze heeft de oude cijfers moeten handhaven, dus die oude cijferkaart bleef geldig en ze is toen ontslagen.”
“Dus geen politiezaak?”
“Nee, dat werd boven ons beslist. We hebben natuurlijk geprotesteerd.”
“En wat is er van jullie protest geworden?”
“Onze Interne Inlichtingendienst werd toen opgeheven; we werden lastig, we wilden te goed werken.”
“Da wat denken jullie dat gaat gebeuren met die notarissen die onlangs duidelijk hebben meegewerkt om huis en perceel van minstens één benadeelde in het buitenland zonder z’n medeweten aan een stichting te verkopen, die het prompt daarna weer doorverkocht aan een particulier?”
“Wat ik ervan denk? Op allerlei manieren zal geprobeerd worden de benadeelde te ontmoedigen de zaak diepgaand te onderzoeken.”
“En ik zeg: men zal proberen een deal met hem te zwiengen, zo van: hier is het grootste deel van je bezit terug, we zullen dan niet aan de Nederlandse belastingdienst doorgeven dat je hier bezittingen had, en dan trek jij je aanklacht in...”
“En als dat niet lukt?”
“Dan maak je het hem met allerlei procedures zo moeilijk, dat hij een beroerte krijgt.”
“Of je doet verklaren dat de zaak gefingeerd is en je sluist een paar corrupte notarissen snel weg en doet eventueel bewijsmateriaal zoek raken. En daarmee bescherm je die fraudeclub inclusief de rest van die doodeerlijke, integere stand der notarissen.”
“Nou, dan zijn we werkelijk in de aap gelogeerd. Dit valt niet meer op te ruimen. En die kletskoekpolitici leveren alleen maar allerlei schijngevechten om politiek de zaak weer naar de ene of de andere kant te trekken, maar aan deze zware frommels en het beschermen van de daders zal er niet veel veranderen.”
“Kijk maar naar dat gehaal en getrek op politiek gebied in Saramacca, én bij de PvB, én bij de PvS.”
“Praat duidelijk mang, wat betekenen die afkortingen?”
“Partij van Baas en Partij van Sheriff. Bij beiden: een kritische kant tegen een frommelige kant. En bij beiden probeert men de zaak te lijmen met slijmen, tot die hele zaak bost. Da’a klari.”
”Daarom lijkt het me beter dat we het principe volgen van: Geef het volk sopi en spelen; verdoof het met alcohol en voetbalspel, dan zien ze de ware waarheid niet en geloven ze de gefingeerde waarheid.”
“Ja, ja, neks no fout. Proost en succes met je WeeKaa. Waaien jullie maar lekker met je buitenlandse voetbalvlaggetjes, terwijl het kwaad als een kankergezwel onder de oppervlakte steeds verder voortwoekert.”
“Yeah, yeah, Costa Surinang gaat winnen, burps, oeps, splatsj.’
“Die is al te ver weg. Ruim z’n rommel op en bel snel een taxi voor’em.”

Rappa
  1. verzonnen 9
  2. zaak 9
  3. aanklacht 8
  4. politieman 5
  5. dommie 5