De contractors van Suralco in het Coermotibo-gebied hebben donderdagmiddag hun

PARAMARIBO - De contractors van Suralco in het Coermotibo-gebied hebben donderdagmiddag hun actie stopgezet, na een gesprek met minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en hun bondsvoorzitter Murwin Leeflang. Er is donderdag namelijk overeenstemming bereikt tussen de bond en de werkgevers, tijdens een gesprek waarbij Dikan en zijn collega Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen als bemiddelaars optraden. 

Volgens Dikan zijn de 82 werknemers tevreden met het resultaat en is de situatie genormaliseerd. Dit deelde hij donderdagavond mee aan de pers na zijn terugkomst uit het Coermotibo-gebied, nabij Moengo. De arbeiders zullen onder meer minimaal drie maanden salaris van de werkgever ontvangen bij hun ontslag. Deze overeenkomst is schriftelijk vastgelegd en ondertekend door zowel de bondsvertegenwoordigers, de werkgevers als de aanwezige ministers. Dikan zegt dat de regering erop zal toezien dat alle beloftes worden nagekomen.

Door de sluiting van Suralco op 30 november worden alle contractors brodeloos. De actie van de ontevreden werknemers bereikte donderdag een climax. Zij waren absoluut niet tevreden met de afvloeiregeling die de bedrijven hen hadden voorgesteld en gingen over tot het barricaderen van de weg, waarlangs de trucks van Suralco moeten om de Coermotibo-mijn te bereiken. Ook voor overige werknemers, die bij contractors in dienst zijn op de plant van Suralco, zal er volgens Dikan een afvloeiregeling getroffen moeten worden. Hij hoopt dat partijen bij deze onderhandelingen ook tot een dergelijke regeling komen.
  1. dikan 5
  2. suralco 4
  3. contractors 3
  4. coermotibo 3
  5. werknemers 3