MET WOEDE WORDT kennis genomen van de corruptie die wijdverspreid is in Suriname

PARAMARIBO - MET WOEDE WORDT kennis genomen van de corruptie die wijdverspreid is in Suriname. Wat zich bij Justitie en Natuurlijke Hulpbronnen afspeelt, is het topje van de ijsberg. Minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, heeft in het parlement mededelingen gedaan tijdens de behandeling van de naturalisatieaanvragen van tweehonderd vreemdelingen. Met verbazing is kennis genomen van goedkeuring van zo’n groot aantal naturalisatieaanvragen, terwijl de vorige DNA had gezegd voortaan eerst een beleid over arbeidsmarkt politiek te willen zien.  

Van Dijk-Silos heeft in DNA een schokkende mededeling gedaan over lijnen van corruptie. Een crimineel netwerk vanuit Hong Kong beheerst het gesjoemel met verblijfsvergunningen door tyuku te geven aan ambtenaren. Een bedrag van duizend US dollar is genoemd voor een verblijfsvergunning. Het netwerk heeft ook handlangers in Frans-Guyana. Doorgaans zijn zij doorgedrongen tot in de hoogste administratieve top van Suriname. Assembleevoorzitter Jenny Geerlings-Simons oordeelt terecht dat de verdenking van corruptie in de ambtenarij al vele jaren manifest is en zelfs in DNA is besproken zonder dat maatregelen daartegen zijn genomen.

De meest gevoelige diensten zijn die, die vergunningaanvragen goedkeuren. Over het verstrekken van rijbewijzen aan personen die noch de Nederlandse taal, noch het Sranantongo machtig zijn, kunnen lezen noch schrijven verbaast het dat ze toch hier in het bezit zijn van een rijbewijs. Het gronduitgiftebeleid is hyper gevoelig voor corruptie. Zelfs bij eindexamen op de middelbare school is examenwerk uitgelekt. De gevoelige douanedienst heeft lange tijd in het middelpunt van de belangstelling gestaan. Daar speelt de wittenboorden criminaliteit. Dat blijkt uit het vernuft om het computersysteem te kraken, afgezien van het gesjoemel met importeurs. Sommige douaneambtenaren staan erom bekend dat zij een groot vermogen aan roerend en onroerend goed bij elkaar hebben verzameld, zonder dat onderzocht wordt hoe zij aan de bezittingen zijn gekomen.

De razzia moet zich dus niet alleen beperken tot Natuurlijke Hulpbronnen en Justitie en Politie, maar zich uitbreiden naar een breed en diepgaand onderzoek op alle departementen. Schuldigen mogen de dans niet ontspringen. Voor klokkenluiders is er een eerbare taak weggelegd om wat in het verborgene ligt, aan het licht te brengen.

De zorgwekkende frauduleuze handelingen vereisen een snelle aanpak om nog meer corruptiehaarden op te sporen, te ontmantelen en de schuldigen te straffen. Een van de mogelijkheden is een klachtenbus op alle ministeries te plaatsen waarin rapportage van onoorbare toestanden worden gedeponeerd.

De criminele netwerken, vijanden van het volk, slapen niet en naarmate slagen aan hen worden toegebracht, hoe driester zij zullen worden. Investeren in corruptiebestrijding moet daarom hoge prioriteit krijgen, desnoods met medewerking van bevriende landen.

Voor Suriname is belangrijk investeerders niet af te schrikken dat zaken doen in het land gepaard gaat met corruptie. Vandaar de voorrang aan het vraagstuk. Het klimaat voor investeerders vereist een gezonde basis.

Bovendien is er een angel aan het niet serieus aanpakken van corruptie. De samenleving wordt er niet vrolijk van offers te brengen , terwijl rovers van staatsmiddelen vrijuit gaan.

  1. corruptie 6
  2. genomen 3
  3. suriname 3
  4. justitie 3
  5. dna 3