Open Access Week in Suriname

Minister Robert Peneux van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft maandag in de Universiteitsbibliotheek (UB) van Suriname het startsein gegeven van de Open Access Week. De Open Access Week met als thema “Open for Collaboration” duurt tot en met zaterdag. De expositie heeft als doel om te benadrukken wat de mogelijkheden zijn die Open Access biedt.

De Open Access-beweging (ook bekend onder de namen Open Access-publishing en free online scholarship) wil een grote verscheidenheid aan actuele wetenschappelijke informatie vrij toegankelijk beschikbaar maken. Dit Open Access-model legt dus de nadruk op het zonder beperkingen beschikbaar stellen van culturele en wetenschappelijke verwezenlijkingen, in het bijzonder het gratis online beschikbaar stellen ervan. Dit houdt in dat de auteur instemt met het verspreiden van zijn werk, maar ook dat er een geschikte technische uitrusting is om die verspreiding te ondersteunen.

Peneux wil bewerkstelligen dat dat de UB wordt meegenomen in de begroting van het ministerie.

  1. open 7
  2. access 6
  3. beschikbaar 3
  4. peneux 2
  5. ministerie 2