1. vorige
  2. volgende

Ziekenfonds wil ook zwangere tieners helpen

PARAMARIBO, 17 jul –Het Staats Ziekenfonds wil voortaan ook beschikbaar zijn voor zwangere tieners. Een aparte verzekering hoeft dan niet meer als tenminste één ouder ingeschreven staat. Het betekent een drastische zwaai in het beleid.

Tot nog toe kunnen zwanger geraakte dochters van verzekerden hooguit de eerste drie maanden zorg genieten. Daarna is het of een eigen verzekering afsluiten of gesubsidieerde hulp via het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting. “Helaas komt het regelmatig voor, elk geval is er één te veel”, zegt SZF-functionaris Jolanda Pronk tegenover de Ware Tijd. Nu wordt ingezien dat meisjes niet ‘gestraft’ kunnen worden, omdat ze zwanger raakten.

De verwekker treft blaam noch schade. Als die via de ouders verzekerd is bij het SZF, blijven de voorzieningen gewoon beschikbaar. Voortaan moeten ook de meisjes dus verzekerd zijn tot aan de bevalling toe. Nadien moet er wel gezorgd worden voor een eigen verzekering voor moeder en kind. Het fonds beraadt zich over een gerichte aanpak. Nu al wordt er per geval een besluit genomen.

  1. verzekering 3
  2. voortaan 2
  3. beschikbaar 2
  4. zwanger 2
  5. geval 2