Zanderij tot Tibiti voor enkele dagen afgesloten

Het districtscommissariaat van Para heeft besloten om de wegstrekking van Zanderij tot Tibiti enkele dagen af te sluiten voor het zware verkeer. Dc Jerry Miranda geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat van donderdag tot en met zondag onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. Actievoerders van de Inheemse dorpen Pikin Saron en Bigi Poika hadden de weg de afgelopen week gebarricadeerd. Ze eisten een betere wegsituatie en wilden dat het houttransport moest worden stopgezet.
De onderhoudswerkzaamheden zullen door het commissariaat in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken worden uitgevoerd. Miranda geeft aan dat er twee kuilen op de weg zijn die op een dusdanige manier zullen worden hersteld, waardoor iedereen normaal gebruik van de weg zal kunnen maken. Maandag mogen transporteurs normaal over de weg tot zes uur ‘s avonds, behalve op zon- en feestdagen en tijdens opening- en sluitingsuren van de scholen. Ondanks het commissariaat continu aan het onderhoud van de weg werkt en de asfaltering van de weg reeds in voorbereiding is, wordt begrip getoond voor de bezorgdheid van de actievoerders. De burgervader geeft verder aan dat dit soort onderhoudswerkzaamheden regelmatig zullen worden uitgevoerd, indien de regens aanhouden. Normaliter wordt de weg ieder jaar afgesloten in de regentijd, waarna onderhoudswerkzaamheden twee weken duren. Volgens het districtshoofd maakt het commissariaat hierdoor stappen vooruit om een structureel probleem op te lossen.
De burgervader zegt verder dat minister Rabin Parmessar van Openbare Werken intussen goede gesprekken met zowel de bewoners als de houttransporteurs heeft gevoerd. Alhoewel de houttransporteurs maandelijks een bijdrage leveren aan de kas van het commissariaat ter onderhoud van de wegen, hebben zij zich bereid getoond mee te werken aan de wegafsluiting. Afgesproken is om naar redelijkheid en billijkheid met elkaar om te gaan en dat de houttransporteurs zich zullen neerleggen bij een aantal regels. ‘Als iedereen water bij de wijn doet, komen wij zeker eruit’, aldus de dc. Volgens Miranda zullen er genoeg middelen overblijven om andere wegen structureel aan te passen en te onderhouden, als gevolg van besparingen voortvloeiende uit de asfaltering va de weg. Houttransporteurs moeten zich aan de regels blijven houden. Miranda heeft niet opgemerkt dat de transporteurs ontevreden zijn met deze oplossing, omdat zij zelf ook met soortgelijke voorstellen waren gekomen.

FR

  1. miranda 4
  2. onderhoudswerkzaamheden 4
  3. commissariaat 4
  4. houttransporteurs 4
  5. geeft 3