1. vorige
  2. volgende

Medeverdachten zaak Rasoelbaks gevonnist

Rechter Cynthia Valstein-Montnor heeft de zes medeverdachten in de strafzaak waar Georgio Rasoelbaks terechtstaat, gevonnist. Rasoelbaks kreeg drieënhalf jaar celstraf onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en hij wordt uit zijn functie als politieman ontzet. De veroordeelde S.K. mocht naar huis. Hij kreeg vier weken voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. Deze straf had hij al uitgezeten en mocht naar huis. De rest moet de gevonniste celstraf uitzitten en twee van de veroordeelden werden gevangen genomen, omdat zij in voorlopige hechtenis waren. S.K. had een vuurwapen dat illegaal was. Dit wapen had hij verborgen in een emmer. Valstein merkte op dat de veroordeelde wel wist dat het om een illegaal wapen ging en daarom dit verborgen hield. Zij maande hem aan om uiterst voorzichtig te zijn, aangezien hij een proeftijd van drie jaar heeft. De veroordeelde werd bijgestaan door advocaat Shanti Sheombar. Rocher D. werd bijgestaan door de advocaten Irwin Kanhai en Benito Pick. Hij is conform de eis van officier van justitie, Cynthia Klein, veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar onvoorwaardelijk. Ook werd zijn gevangenneming gelast. De advocaten voerden op een zitting aan dat hun cliënt niet op uitkijk stond. Volgens hen is er geen sprake van medeplegen, omdat er hiervoor nauwe, bewuste en volledige samenwerking met anderen vereist is. Rocher D. heeft juist inlichtingen verschaft. De rechter merkte op dat Rocher D. informatie in details heeft verschaft en dat die informatie in grote delen wel klopte met verklaringen van de benadeelden. Hij heeft ook een deel van de buit ontvangen en een wezenlijke bijdrage gehad bij de inbraak. San A Jong stond Clyde N. Bij. Zij voerde toen aan dat er slechts belastende verklaringen tegen haar cliënt meegenomen waren. Ook was haar cliënt niet positief herkend. Zij stelde dat het gelijkheidsbeginsel geschonden is. Tegen Clyde N. had het OM twee jaar geëist. Hij wordt verweten dat hij samen met de anderen de diefstallen heeft gepleegd en een zwarte leren hoes waarin een jachtgeweer zat, heeft ontvreemd. Valstein vonniste hem conform de strafeis van Klein. E.S. is schuldig bevonden aan heling. Hij werd bijgestaan door advocaat Robby Dens. De rechter legde hem een celstraf van een jaar onvoorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en een geldboete van SRD 1000 op. Hij zou een deel van de gestolen goederen opgekocht hebben. Ook zijn de goederen die hij in zijn bezit had niet afkomstig van enig misdrijf, stelde de raadsman toen. De rechter voerde aan dat de veroordeelde de afkomst van de spullen niet kon verklaren en hij kon geen personalia van de persoon van wie hij ze gehad zou hebben, opgeven. Zijn verklaring werd hierdoor niet aannemelijk. Aan Clifton S. heeft Valstein een celstraf van tweeënhalf jaar onvoorwaardelijk onder aftrek opgelegd. Ook werd zijn gevangenneming gelast, omdat hij in voorlopige hechtenis was. Ze legde de straf conform de eis van Klein op. Raadsman Murwin Dubois die hem bijstond, voerde toen aan dat de tijdstippen van de inbraken en de tijdstippen van het belverkeer niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook noemde hij de verklaringen van Rocher D. inconsistent. Hem werd verweten dat hij gestolen motoren heeft gekocht. Daarnaast zou hij samen met Rasoelbaks de koffer hebben weggenomen. De rechter achtte de feiten wettig en overtuigend bewezen. Rasoelbaks is schuldig bevonden aan inbraak in een woning. Hij zou samen met enkele medeverdachten ingebroken hebben. Hij zou hebben aangegeven aan de huisbewoner dat hij van de Narcoticabrigade was en dat er in een container drugs waren aangetroffen. Bij deze ‘inval' nam hij een jachtgeweer en geld mee. Ook wordt hij ervan beschuldigd dat hij in een andere woning een beroving gepleegd zou hebben en een reiskoffer buitgemaakt heeft. Verder zijn Brazilianen onder schot gehouden en beroofd van 70 kilogram kwik. Daarnaast zou hij portofoons van het Korps ten verkoop hebben aangeboden. Oscar Koulen voerde toen aan dat sms- en 'appberichten' niet gebruikt kunnen worden, omdat hierdoor de privacy geschonden wordt. Het rechtssysteem van Suriname kent de BOB-wet niet. De rechter zegt dat die berichten naar de ontvanger Rocher D. waren verstuurd en dat hij ze ter beschikking van de politie had gesteld. Die berichten behoorden hem toe. Wanita Ramnath
  1. jaar 7
  2. rechter 6
  3. celstraf 5
  4. rocher 5
  5. valstein 4